Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Splendor mody

Magdalena Sokulska
Moda i kultura? Związki idealne nie istnieją. Okraśmy to wyjątkowością