Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Warszawski Nurt

Sondy dot. młodych warszawiaków, ich poglądów oraz stylu życia