Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

media

Dlaczego media są coraz bardziej wulgarne?

Czy to koniec dziennikarstwa z misją? Na takie pytanie spróbują znaleźć odpowiedź dziennikarze i medioznawcy podczas debaty zorganizowanej na UW

Tabloidyzacja i wulgaryzacja, komercjalizacja oraz relatywizm etyczny to problemy, z którymi borykają się dzisiejsze media. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapraszają na konferencję „Zmierzch profesjonalnego dziennikarstwa w Polsce”. 

Spotkanie zostanie podzielone na dwie części. Pierwsza będzie poświęcona tabloidyzacji mediów; druga ich rosnącemu wpływowi na społeczeństwo. Głos zabiorą autorytety, dziennikarze: Stefan Bratkowski, ks. Andrzej Luter, Piotr Pacewicz, Janina Paradowska, Bogusław Chrobota oraz medioznawcy i naukowcy: prof. Wiesław Godzic, prof. Maciej Mrozowski, prof. Jacek Hołówka, prof. Jerzy Olędzki.

 

8 marca, godz. 10.15 – 16.00,

Pałac Kazimierzowski UW, Sala Senatu  

Krakowskie Przedmieście 26/28