Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

ARCHIWUM

Znamy kandydatów na rektora UW

Aż trzech z czterech prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego wytypowanych do walki o fotel szefa uczelni. Kandydaci mają trzy dni na oficjalne potwierdzenie chęci kandydowania.

 

mdabrowski-1Jest czterech kandydatów na rektora UW/fot. Michał Dąbrowski


W głosowaniu indykacyjnym 7 marca co najmniej 10 proc. głosów zdobyli: dr hab. Marcin Pałys (prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej, 122 głosy), prof. Marek Wąsowicz (szef zespołu rektorskiego ds. nowelizacji statutu UW, 99 głosów), prof. Alojzy Nowak (dziekan Wydziału Zarządzania, 92 głosy), prof. Włodzimierz Lengauer (prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, 57 głosów) i prof. Tadeusz Tomaszewski (prorektor ds. nauczania i polityki kadrowej, 54 głosy).

mdabrowski-6Głosowanie indykacyjne odbyło się 7 marca/fot. Michał Dąbrowski

Kandydaci w ciągu trzech dni muszą złożyć pisemne oświadczenie, w którym wyrażą zgodę na kandydowanie. – Nie chcę spekulować, czy osoby wskazane zgodzą się, czy nie – mówiła Anna Korzekwa, rzecznik UW. Do takich sytuacji w przeszłości jednak dochodziło i na ostateczną listę kandydatów musimy jeszcze poczekać.

mdabrowski-220 % elektorów to studenci i doktoranci/fot. Michał Dąbrowski

Spośród ponad 300 elektorów, którzy zebrali się w Auditorium Maximum, niemal piątą część stanowią studenci i doktoranci. – Nasz wpływ na całą imprezę jest nikły, w charakterze listka figowego – powiedział jeden z doktorantów (w kolegium jest ich zaledwie czterech), prosząc o anonimowość. Innego zdania jest Piotr Mueller, przewodniczący samorządu studenckiego. – Na większości uniwersytetów to studenci przechylają szalę zwycięstwa na rzecz któregoś z kandydatów – powiedział.

mdabrowski-3Do wyborów zostało zgłoszonych 3 z 4 kandydatów/fot. Michał Dąbrowski

I robią to w sposób zorganizowany. Elektorzy studenccy spotykali się jeszcze przed głosowaniem indykacyjnym i uzgodnili nazwiska kandydatów, których będą forsować. Nie zamierzali jednak ich wyjawiać: – Porozmawiaj z Piotrkiem – mówili zgodnie, zastrzegając, że ustalenia nie były narzucone z góry. Sam przewodniczący samorządu nie chce wskazywać studenckich kandydatów przed ostatecznymi rozstrzygnięciami, podkreśla jedynie: – Tu nie ma faworytów.

W myśl ordynacji kandydaci mają tydzień na przedstawienie swoich programów. Debata przedwyborcza odbędzie się 14 marca. Ostateczne głosowanie – 18 kwietnia.

mdabrowski-714 marca odbędzie się debata przedwyborcza/fot. Michał Dąbrowski

Protokół z głosowania indykacyjnego na stronach UKW.