Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

blog

ARCHIWUMKarieraKULTURAmediaPolecamy

,,Prêt-à-porter…”, czyli gotowy do czytania

Nie jest łatwo stworzyć bloga o modzie w czasach, gdy ich ilość stale rośnie. Obecnie pojawiają się mniej lub bardziej wartościowe, o bogatej treści czy walorach wizualnych. Granica jest cienka, nie dowie się ten, kto nie zaryzykuje. Nikt w redakcji nie podjął się tego tematu. Dziennikarka pierwszy raz w historii PDF-u przeprowadziła wywiad z sobą samą. Narcystyczny? Przed nią zrobiła to Oriana Fallaci.

Read More
Recenzje

Słowo to za mało

Mijały miesiące, fotoblog zaczął mnie wprawiać w stan uzależnienia, w stan nienasyconej potrzeby umieszczania zdjęć. Fotoblog to dziecko, które z wiekiem staje się coraz to lepsze, mądrzejsze i umie więcej. Rośnie i cieszy – tłumaczy Robert, prowadzący od pięciu lat swój fotoblog.

Read More