Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

media

TVP bez reklam?

zdroju.JPGBogdan Zdrojewski, fot. Matěj BaťhaDo sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu wpłynął projekt ustawy medialnej, który ma zmienić sposób finansowania mediów publicznych i ich działanie.

 

Projekt jest na wstępnym etapie prac legislacyjnych. Oprócz propozycji całkowitego zakazu emisji reklam, rozpatrywane są inne możliwości finansowania mediów publicznych. Wciąż nie wiadomo, jakie decyzje zapadną w kluczowych kwestiach. Rząd chce zlikwidować abonament RTV i zastąpić go albo finansowaniem publicznym albo samoopodatkowaniem prywatnych nadawców.

 

Bogdan Zdrojewski, minister kultury, tłumaczył, że wybór wariantu zostanie dokonany w przeciągu najbliższych kilku tygodni. W obliczu spadających przychodów z abonamentu (spowodowanych niechęcią Polaków do jego płacenia), TVP i PR mają dramatyczną sytuację finansową. Ich funkcjonowanie jest wspomagane przez Ministerstwo Kultury za pośrednictwem podległych mu instytuów, tj. Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Książki, Polski Instytut Sztuki Filmowej czy Instytut Teatralny.

 

Źródło: Wirtualne media