Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

książka

Nagrodę Kościelskich 2013 przyznana

Krystyna Dąbrowska została tegoroczną laureatką Nagrody Kościelski. Wyróżnienie zostało przyznane za tom „Białe krzesła” zawierający poezję, jak napisało w uzasadnieniu jury, wrażliwą na ulotne tematy naszej codzienności.


Obradujące w Lozannie jury Fundacji im. Kościelskich przyznało Krystynie Dąbrowskiej nagrodę za poetycką książkę „Białe krzesła”. W uzasadnieniu podano, że „Jury nagrodziło poezję wrażliwą na ulotne tematy naszej codzienności, intensywnie przeżywane emocje i uczucia, precyzyjnie dostrzegającą w naszej egzystencji to wszystko, co jest niedomówieniem, milczeniem, trudnym do wyrażenia szukaniem jej ukrytych znaczeń”.

Nagroda Kościelskich jest wręczana co roku obiecującemu, polskiemu twórcy, który nie ukończył 40. roku życia. Wyróżnienie przyznawane jest od 1962 roku, a wśród uhonorowanych osób są m.in. Sławomir Mrożek, Zbigniew Herbert, Edward Stachura, Adam Zagajewski, Jerzy Pilch, Olga Tokarczuk. Tegoroczna ceremonia wręczenia nagrody nastąpi 12 października 2013 roku w Miłosławiu, dawnym majątku rodziny Kościelskich.

Krystyna Dąbrowska (ur. 1979) jest poetką, tłumaczką, recenzentką oraz autorką słuchowisk radiowych. Zadebiutowała w 2006 roku tomem wierszy „Biuro podróży”. Jej utwory poetyckie były publikowane m.in. w „Twórczości”, „Dwutygodniku”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Gazecie Wyborczej”, „Odrze”, „Nowych Książkach”. Zajmowała się również tłumaczeniem twórczości Williama Carlosa Williamsa, Williama Butlera Yeatsa, Thomasa Hardy’ego i Thoma Gunna.

Na łamach „Dwutygodnika” można znaleźć wybór wierszy przeczytanych przez autorkę:

http://www.dwutygodnik.com/artykul/4115-wiersze.html

http://www.dwutygodnik.com/artykul/929-wiersze.html