Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

ARCHIWUM

Europejscy ministrowie dyskutowali o uczelniach

Nawet co piąty student ma wyjechać po nauki za granicę – ustalili europejscy ministrowie szkolnictwa wyższego

 

Ministrowie z 47-miu europejskich państw spotkali się pod koniec kwietnia PB_logo.jpgw Bukareszcie, by ustalić wytyczne dla państw Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego na kolejny etap procesu bolońskiego (2012-2015). Przyjęli  tzw. bolońską strategię mobilności, która zakłada, że do 2020 roku 20 procent absolwentów szkół wyższych w Europie odbędzie część studiów za granicą.

Modernizacja szkolnictwa wyższego przewiduje zmiany w pięciu obszarach. Ma za zadanie: zwiększenie liczby absolwentów zgodnie z celem strategii „Europa 2020” (do 2020 roku 40 procent ludzi powinno uzyskać wyższe wykształcenie), podniesienie jakości szkolnictwa wyższego oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy, poprawę jakości mobilności studiów, włączenie szkolnictwa wyższego do „trójkąta wiedzy” obejmującego edukację, badania i innowacje oraz poprawę dofinansowania w obszarze szkolnictwa wyższego.

Najważniejsze dotychczasowe reformy bolońskie dotyczyły trójstopniowej struktury uzyskiwania dyplomów, zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym oraz uznawania kwalifikacji i okresów studiów. To właśnie w programie bolońskim wypracowano Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS), który daje możliwość zbierania punktów zdobytych w różnych programach i ułatwia proces uznania przez własną uczelnię studiów odbytych za granicą.

 

 

Więcej informacji na temat procesu bolońskiego oraz programu modernizacji  szkolnictwa wyższego można znaleźć na stronach:

http://www.ehea.info/

http://ec.europa.eu/education/higher-education/agenda_en.htm#doc