Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

ARCHIWUMKariera

Czas na działania!

Udana kariera i dobra praca po studiach są możliwe. Uniwersytet Warszawski ułatwia studentom i pracownikom wejście na rynek pracy rozszerzając swój śmiały biznesowy projekt – DELab.

Uniwersytet Warszawski wychodzi z kolejną inicjatywą mającą na celu ułatwienie swoim studentom startu na rynku pracy. Już 12 grudnia o godzinie 10:00 w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej odbędzie się uroczyste otwarcie „Strefy działania DELab UW”. Jest to program, w ramach którego nastąpi rozwój współpracy uczelni ze światem biznesu. Uczestnicy spotkania będą mieli unikatową możliwość porozmawiania z naukowcami pracującymi nad tym projektem, a także z laureatami prestiżowego programu SIMS, z powodzeniem zajmującego się tematyką rozwoju biznesowego. W rozpoczęciu weźmie udział wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. 

strefa-dzialania.pngŹródło: UW

DELab, czyli Digital Economy Lab, to projekt Uniwerystetu Warszawskiego prowadzony we współpracy z firmą Google. Od kwietnia bieżącego roku w jego ramach funkcjonuje „Strefa badania”, w której naukowcy zajmują się analizowaniem wpływu technologii na gospodarkę, naukę i społeczeństwo. Ale od teraz instytucja rozszerzy swoje kompetencje – powstanie „Strefa działania”. Dzięki niej będzie można poszerzyć działalność projektu o wymiar praktyczny tak, aby wspierał on wspierał innowacyjne i przedsiębiorcze inicjatywy. Celem programu jest wymiana między nauką, a biznesem, czyli kształtowanie na Uniwersytecie takich zachowań biznesowych, które przyniosą dobre efekty dla przedsiębiorców. Dzięki wspieraniu i stymulowaniu przedsiębiorczości studenci oraz pracownicy uczelni zyskają doświadczenie cenne w dalszej karierze.

Projekt jest podzielony na dwie strefy: Przestrzeń Wymiany i Kuźnię Start-upów. Pierwsza z nich da możliwość rozwoju i zdobywania kompetencji zarówno naukowcom, którzy będą przedstawiali efekty swoich badań, jak i studentom, którzy będą realizować zamawiane projekty biznesowe. Dzięki Kuźni Start-upów studenci i pracownicy akademiccy mogą łatwiej stworzyć własne przedsięwzięcia biznesowe. Wspomagany jest również ich rozwój, szczególnie tych z dziedziny nowych technologii.

Rozszerzenie projektu DELab to kolejny krok Uniwersytetu Warszawskiego dający zarówno studentom, jak i pracownikom możliwość rozwoju i zdobywania istotnych na rynku pracy kompetencji. Dla każdego, kto planuje karierę zawodową w sektorze samozatrudnienia i ma pomysł na siebie jest to program warty uwagi.