Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Bez kategorii

„Ja nie hejtuję, ja rock’n’rolluję!”, czyli debata o zapobieganiu mowie nienawiści

29 marca w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbędzie się debata „Ja nie hejtuję, ja rock’n’rolluję, czyli o tym, jak skutecznie przeciwdziałać zjawisku mowy nienawiści w Polsce”.

Spotkanie organizują Jerzy Owsiak, prezes Fundacji WOŚP, oraz dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Celem debaty będzie skupienie się na omówieniu rozwiązań, które mogą pomóc w ograniczeniu zjawiska mowy nienawiści. Dyskusję, której początek zaplanowany jest na godzinę 12:00, poprowadzi Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny portalu Onet.pl. Spotkanie składać się będzie z dwóch części: dyskusji panelistów oraz szerszej rozmowy uczestników debaty i zaproszonych ekspertów.

W debacie wezmą również udział: Anna Błaszczak-Banasiak – dyrektorka Zespołu do spraw Równego Traktowania w Biurze RPO, Joanna Grabarczyk – koordynatorka projektu „HejtStop”, czy Rafał Pankowski – koordynator Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej.

„Debata nie powinna koncentrować się na wymianie osobistych doświadczeń zetknięcia się z hejtem ani na analizowaniu zjawiska. Fundamentem spotkania ma być rozmowa o zmianach w prawie, zmianach dotyczących funkcjonowania mediów, akcjach edukacyjnych i innych sposobach na walkę z mową nienawiści” – podkreślają organizatorzy.

Aby uczestniczyć w spotkaniu, należy zarejestrować się na stronie: https://niehejtuje.evenea.pl.