Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

WYDARZENIA

Protest dla Ziemi przed Sejmem

Już prawie tysiąc osób zapowiedziało udział w pierwszym sprzeciwie z serii strajków dla klimatu. 15 stycznia przed Sejmem będą przekonywać polityków do zaangażowania się w walkę z globalnym ociepleniem

Organizatorem protestów jest globalny ruch społeczny Earth Strike, który działa na rzecz powstrzymania wzrostu temperatury Ziemi do 2030 r. Gdy temperatura wzrośnie o 2 stopnie Celsjusza, zostaniemy dotknięci skrajnymi zjawiskami meteorologicznymi, a wysoki poziom ciepła sprawi, że utrudniony będzie dostęp do wody pitnej. Co więcej, wysokość mórz drastycznie się podniesie. Aby włączyć się w ograniczanie fatalnych skutków globalnego ocieplenia,  członkowie organizacji postanowili zrealizować „Strajk dla Ziemi!”.
Pierwszy protest poprzedzający „Strajk da Ziemi” odbędzie się już 15 stycznia 2019 r. Kolejne: 27 kwietnia, 1 sierpnia i  27 września.
Zmiany klimatu to temat, którego świadomość społeczna rośnie. Dzięki globalnym i lokalnym organizacjom pozarządowym a także, działalności naukowców i mediów, ludzie zaczęli zwracać uwagę na środowisko w jakim żyją oraz na wpływ, jaki sami mają na zachodzące zmiany.
Do tej pory zrobiono jednak za mało – przez ostatnie 23 lata temperatura stale się podnosi. Dlatego organizatorzy protestu postulują m.in. o: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, tak aby spełnione zostały cele określone w porozumieniu paryskim, oraz praca nad dalszą redukcją emisji; zaprzestanie emisji CO2 do 2050 roku; jak najszybsze przejście na bezpieczne i przyjazne dla środowiska źródła energii; zaprzestanie niszczenia lasów deszczowych i innych siedlisk dzikiej przyrody; rekultywacja środowiska naturalnego zniszczonego przez człowieka; pociągnięcie do odpowiedzialności rządów i korporacji winnych zaniedbań, w celu obrony natury i klimatu.

Szczegóły na profilu facebookowym organizatora: Strajk dla Ziemi – Earthstrike PL