Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Dziękuję, postojęPolskaWYDARZENIA

Wyślij kartkę Piłsudskiemu!

Depesza, którą sto lat temu podpisał Józef Piłsudski, zakomunikowała światu odrodzenie Państwa Polskiego. Sposobem na upamiętnienie tego wydarzenia jest wysłanie pocztówki w ramach akcji „Mamy Niepodległą!”. Adresatem kartki może być nawet sam Wódz Naczelny.

W nocy z 18 na 19 listopada 1918 r. świat dowiedział się o wskrzeszeniu Państwa Polskiego. Wszystko za sprawą depeszy, którą trzy dni wcześniej podpisał Naczelny Wódz Józef Piłsudski. Dokument, będący manifestem suwerenności i programem odbudowy państwa, wyemitowano z radiostacji działobitni warszawskiej Cytadeli, która została w tym celu odbita. Depesza miała trafić do wiadomości całego świata – jej adresatami byli: prezydent Stanów Zjednoczonych oraz rządy brytyjski, francuski, włoski, japoński i niemiecki oraz rządy wszystkich państw wojujących i neutralnych.

„Polska Deklaracja Niepodległości” stała się tematem przewodnim tegorocznej akcji „Mamy Niepodległą!”. Polega ona na wysyłaniu do bliskich, znajomych, wybranych instytucji, a nawet do samego Józefa Piłsudskiego bezpłatnych pocztówek okolicznościowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Akcję od 2013 r. organizuje Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Wysłanie kartki pod adres tej instytucji spowoduje, że pocztówka „dotrze” do jednego z ojców niepodległej Polski.

Kartki dostępne są w dwóch wersjach: nowoczesna, przeznaczona dla dzieci oraz klasyczna, z treścią „Polskiej  Deklaracji Niepodległości”.

Do 23 listopada w różnych rejonach Polski czynne są specjalnie przygotowane punkty dystrybucji pocztówek. W każdym punkcie znaleźć można nie tylko kartki, ale również treść depeszy zapisaną alfabetem Braille’a. Na Pomorzu można ją odczytać w języku kaszubskim. W Warszawie kartkę niepodległościową można nabyć w następujących miejscach:

  • kawiarnia „Niepodległa. Miejsce spotkań” w Łazienkach Królewskich (wejście od Al. Ujazdowskich przy Ogrodzie Botanicznym UW)
  • punkty Stołecznego Biura Turystyki: Rynek Starego Miasta (nr budynku 19/21/21a), Pałac Kultury i Nauki (pl. Defilad 1, wejście od ul. Emilii Plater), Centrum Praskie Koneser (pl. Konesera 2)

Inne lokalizacje znaleźć można TUTAJ: https://muzeumpilsudski.pl/punkty-dystrybucji-kartek/). Po wypełnieniu życzeniami i zaadresowaniu pocztówek można od razu wrzucić je do skrzynki pocztowej, ponieważ na kartkach są już wydrukowane znaczki pocztowe.

źródło: materiały prasowe/Muzeum Józefa Piłsudskiego

Projekty kartek inspirowane tematyką związaną z depeszą i radiostacją wykonali: Emilia Bojańczyk, Daniel de Latoura i Ireneusz Mitura.

 

Telegram, którym poinformował o istnieniu Państwa Polskiego, brzmiał:

„(…) Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej”.

Swoista Polska Deklaracja Niepodległości to tekst krótki, w którym nie było miejsca na przypadkowe słowa.  Doskonałym przykładem może być posłużenie się sformułowaniem
o „odbudowie” a nie „utworzeniu” Państwa Polskiego. Podkreślenie kontynuacji państwowości sprzed zaborów i samostanowienia Polaków na zasadach demokratycznych było zapowiedzią programu odbudowy Polski. Depesza rozesłana do wiadomości całego świata była również pokrzepiająca dla samych Polaków, którzy wciąż dążyli
do oswobodzenia i scalenia wszystkich regionów. Pierwsza odpowiedź na depeszę brzmiała: „Polski Poznań pozdrawia Warszawę!”.

Akcja społeczna „Mamy Niepodległą!” jest objęta Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz patronatem honorowym Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.