Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

WYDARZENIAZJAWISKA

Social Media Week Warsaw

Po raz pierwszy w Polsce odbędzie się Social Media Week Warsaw organizowany przez agencję Social Media Now. 14 i 15 czerwca odbędą się spotkania z ekspertami w branży medialnej, marketingowej i technologicznej. Idea cyklu wydarzeń poświęconych tej tematyce wywodzi się z Nowego Jorku, ale obecnie odbywają się one równolegle w kilkudziesięciu miastach na kilku kontynentach.

Celem Social Media Week Warsaw jest stworzenie środowiska, które sprzyja nawiązywaniu kontaktów i możliwości biznesowych. To, co je wyróżnia od innych tego typu wydarzeń, to mówcy, którzy są praktykami — pełnią funkcje kierownicze, są dyrektorami, specjalistami działów marketingu firm i instytucji. Ich wystąpienia będą przybierać różne formy; uczestników czekają wykłady, panele dyskusyjne, wywiady i  sesje dyskusyjne. Dodatkowym atutem jest to, że spotkania będą się odbywać na dwóch scenach jednocześnie. Dzięki temu uczestnicy mają dowolność wyboru bardziej interesującego ich tematu.

źródło: Social Media Now

Udział w wydarzeniu umożliwia zdobycie punktów DIMAQ (Digital Marketing Qualification). Jest to pierwszy w Polsce program standaryzujący i weryfikujący kompetencje digital marketingowe.

Social Media Week rozpoczyna się już w czwartek 14 czerwca od 10:00 do 20:00 i trwa do piątku 15 czerwca do godziny 17:00. Wejście jest biletowane, a na oficjalnej stronie SMW ruszyła przedsprzedaż dostępu do nagrań ze wszystkich wystąpień.