Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

media

Nagrody SDP Przyznane

anita gargas.jpg


Obrona demokracji, demaskowanie korupcji oraz naruszania praw człowieka i obywatela. Wytrwałość i profesjonalizm w dążeniu do prawdy. Za to właśnie rok rocznie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyznaje specjalne nagrody. Najważniejsza z nich to Nagroda Wolności Słowa. W tym roku otrzymała ją Anita Gargas za reportaż o katastrofie smoleńskiej.

Nagrodzony reportaż został wyemitowany w programie „Misja specjalna” we wrześniu 2010r. Jednak już w październiku zdjęto go z anteny ze względu na małą oglądalność. Anita Gargas stworzyła także film „10.04.10”. Związek Dziennikarzy Polskich postanowił przyznać jej nagrodę „za odwagę i bezkompromisowość w docieraniu do prawdy o katastrofie smoleńskiej”. Wartość nagrody to 20 000 zł. – Ta nagroda jest wsparciem i to nie tylko dla mnie, wsparciem dla tych wszystkich, którzy co dzień próbują patrzeć władzy na ręce, próbują tropić nadużycia wszelkiej maści i którzy nie mogą liczyć na pomoc, na jaką ja codziennie mogę liczyć – przyznała Anita Gargas.

SDP przyznało też Nagrodę Watergate za osiągnięcia w dziennikarstwie śledczym, którą w tym roku otrzymał Łukasz Kowalski, oraz Dziennikarski Laur, który przypadł Lechowi Jęczmykowi – byłemu redaktorowi naczelnemu „Fantastyki”.

Po raz drugi nie przyznano nikomu tytułu „Hieny Roku”. Prezes Związku Dziennikarzy Polskich, Krzysztof Skowroński argumentuje tę decyzje następująco – „nie chcemy spośród wielu złych wybierać gorszego”. Nadmienia, że w przyszłym roku tytuł Hieny może być przyznawany nawet co miesiąc.

 Do konkursu nagród SDP, wzorowanych na nagrodzie Pulitzera, zgłoszono w sumie 375 prac w 10 kategoriach i przyznano 33 nagrody.