Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Polecamy

Warsztaty fotograficzne "Codzienna przestrzeń"

fot. Karol Pantelewiczfot. Karol PantelewiczSerdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z warszawskiego Śródmieścia na bezpłatne warsztaty fotografii dokumentalnej „Codzienna przestrzeń”. W ramach projektu współfinansowanego przez dzielnicę Śródmieście, uczestnicy wezmą udział w dziewięciu spotkaniach teoretycznych i praktycznych oraz stworzą eseje fotograficzne, które unaocznią rzeczywisty obraz przestrzeni, w której porusza się współczesny licealista. Poruszymy następujące tematy: „moi codzienni najbliżsi”, „sąsiedzi – ludzie, z którymi się witam, ludzie których mijam”, „koledzy a przyjaciele ze szkoły/podwórka”, „moja mapa Śródmieścia – osobista perspektywa dzielnicy”. Mamy nadzieję, że projekt zaznajomi uczniów z przenikającymi się światami i różnymi perspektywami na przestrzeń, w której funkcjonują młodzi ludzie. 

Podczas spotkań teoretycznych, prowadzonych przez wykładowcę UW i przewodniczącego Rady Artystycznej ZPAF, Andrzeja Zygmuntowicza, szczegółowo zostaną omówione takie zagadnienia, jak nawiązywanie kontaktu z bohaterem, rozmowa, podstawowe środki fotograficzne, sposoby opowiadania historii, wyrażenie nastroju w fotografii. Przedstawione zostaną również zasady redakcji wypowiedzi bohaterów i opisów zdjęć. Najwięcej czasu przeznaczymy jednak na zajęcia w terenie, które poprowadzą dwaj wyróżniający się studenci fotografii z Instytutu Dziennikarstwa UW. Rezultatem projektu będzie wydanie 12-stronicowej gazety w nakładzie 5 tys. egz., kolportowanej w liceach oraz klubokawiarniach, galeriach, domach kultury.

Aby zgłosić swój udział w warsztatach, należy do 18 marca b.r. wysłać pod adres warszawa@fsd.edu.pl cykl składający się z 5 do 9 fotografii (tematyka dowolna), wraz z podstawowymi informacjami (imię, nazwisko, nr telefonu, szkoła).