Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Kariera

Kondycja polskiej socjologii

„Socjologia i socjologowie we współczesnej Polsce” pod takim tytułem 24 stycznia 2014 roku odbędzie się konferencja zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Spotkanie odbędzie się w Pałacu Staszica.

Konferencja „Socjologia i socjologowie we współczesnej Polsce” będzie podzielona na trzy panele dyskusyjne. Pierwszy z nich „Socjologia i socjologowie w przestrzeni publicznej” rozpocznie się 24 stycznia o godz. 10.30 i będzie poświęcony tematyce obrazu socjologii i socjologów przedstawianych w mediach, jako ekspertów od wszystkiego i niczego. Kolejne panele: „Jak kształcić przyszłych socjologów?” i „Socjologowie na rynku pracy” będą odpowiadać na pytania dotyczące kierunków edukacji oraz wykorzystania socjologów na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Każdej z części będzie poświęcony odrębny, dwugodzinny, moderowany panel dyskusyjny, do którego zostali zaproszeni socjologowie m.in. prof. Antoi Sułka, prof. Krystyna Szafraniec.

Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które powstało w 1957 roku z inicjatywy Stanisława Ossowskiego. Działa ono na zasadzie stowarzyszenia wspierającego rozwój socjologii; integrację środowisk socjologów, reprezentowanie ich interesów, wyrażanie opinii; oraz służbę profesji socjologicznej.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/events/1450499658505622