Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Fotografia

Wojciech Prażmowski "Miłosz. Tutejszy"

Fotograficzna podróż śladami Czesława Miłosza

 

W Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie będzie można obejrzeć wystawę Wojciecha Prażmowskiego. Fotograf pokaże prace będące efektem jego podróży śladami Czesława Miłosza, między innymi  z Wilna oraz  Suwalszczyzny.

Wojciech Prażmowski pyta: Czyj jest Miłosz: Polaków czy Litwinów?

Odpowiedź jest prosta: Miłosz. Tutejszy.

Związany z dwoma krajami jednakowo silnie – po obu stronach granicy jest „swoim”. Potwierdzenia tej tezy wybitny częstochowski fotograf szukał podczas podróży szlakiem poety. Było to m.in. Wilno i okolice oraz Suwalszczyzna. Krasnogruda, Szypliszki, Trakiszki, Gulbieniszki, Ejszeryszki to miejsca sfotografowane przez Prażmowskiego. Cały materiał fotograficzny to zapis podróży, jakie Miłosz odbywał ze stolicy Litwy do Suwałk.

fot. Wojciech Prażmowski.jpgfot. Wojciech Prażmowski

Wystawę tworzy 50 kolorowych oraz czarno-białych zdjęć. Towarzyszy im katalog z komentarzem Małgorzaty Maliborskiej, dziennikarki Polskiego Radia. Wydawnictwo przygotowane będzie w trzech językach: polskim, litewskim i angielskim.

Prezentację jako pierwsi będą mogli oglądać mieszkańcy Warszawy (Państwowe Muzeum Etnograficzne, 3-28 sierpnia), a następnie powędruje ona do Wilna (7-28 września), Kłajpedy (4-31 października), Kiejdan (9-30 listopada) i Częstochowy (16 grudnia 2011-15 stycznia 2012).

Projekt realizowany jest w ramach Roku Czesława Miłosza.