Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

ARCHIWUM

Uniwersytet wybierze rektora

Uniwersytet Warszawski czeka gorączka wyborów. W połowie kwietnia poznamy nazwisko następcy prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow na stanowisku rektora uczelni na najbliższe cztery lata. Zmieni się też skład senatu, rad wydziałów i instytutów.

Procedura wyborcza nie należy do najprostszych. Rektor wybierany jest nie w powszechnych wyborach, ale głosami elektorów. Ich nazwiska poznaliśmy 22 lutego, po wyborach wśród studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Kolegium Elektorów składa się z 339 osób: 271 pracowników, 64 studentów i 4 doktorantów.

Pierwsze posiedzenie kolegium odbędzie się 7 marca. Każdy elektor będzie mógł wskazać dwóch kandydatów na rektora – osoby w wieku poniżej 70 lat ze stopniem naukowym doktora i uznające uniwersytet za podstawowego pracodawcę. Wskazani, którzy uzyskają co najmniej 10 proc. głosów elektorskich, zostaną kandydatami na stanowisko rektora. Obecna pani rektor nie może już ubiegać się o reelekcję, bo pełniła stanowisko przez dwie kadencje. 

Właściwe wybory rektorskie odbędą się 18 kwietnia. Oprócz głowy uczelni wybrani zostaną członkowie Senatu UW. Kilka tygodni później poznamy nazwiska czterech prorektorów, a także nowych dziekanów, prodziekanów oraz kierowników instytutów, katedr i zakładów.

 

Wyborczy kalendarz:

Głosowanie Kolegium Elektorów (wybór kandydatów na rektora)

7 marca, godz. 16.30, Aula im. Adama Mickiewicza Auditorium Maximum

Zebranie przedwyborcze z kandydatami na rektora

14 marca, godz. 16.00, Aula im. Adama Mickiewicza Auditorium Maximum