Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

ARCHIWUMKariera

Studencie, czeka Cię więcej praktyk

Rynek pracy oczekuje od świeżo upieczonych absolwentów praktycznych umiejętności wyniesionych ze studiów. Niestety polscy studenci  zdobywają na uczelni głównie wiedzę teoretyczną. To ma się zmienić dzięki unijnym dotacjom.

 

Brak pieniędzy w budżecie państwa na szkolnictwo wyższe systematyczne powodował wycofywanie z planów zajęć studentów przedmiotów specjalizacyjnych. W efekcie uczniowie przestali nabywać wiedzę praktyczną, która ułatwiłaby im start w wyuczonym zawodzie.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy kwotę w wysokości 250 mln zł ze środków unijnych na projekt „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, którego celem będzie rozwijanie praktycznych kompetencji studentów. Ideą projektu jest położenie nacisku na staże oraz praktyki, a co za tym idzie lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy. Uczniowie nauczą się zarządzania czasem, współpracy w większym zespole, sprawnej komunikacji, dynamizmu działania oraz rozwiązywania konfliktów.

 

digital-student-expectations.jpgźródło: https://www.jisc.ac.uk/blog/what-do-students-entering-he-expect-from-digital-technologies-01-sep-2014

Wniosek o dofinansowanie może złożyć tylko uczelnia wyższa. Wymóg jest jeden – musi ona kształcić przynajmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.