Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

ARCHIWUM

Samorząd czeka na nasze pomysły

samorzaduw.jpgStudenci mają ostatnie chwile na przesyłanie swoich postulatów przed wyborami rektorskimi na UW. Opinie i sugestie dotyczące funkcjonowania uczelni zbiera Samorząd Studentów

 

Swoje pomysły można wysyłać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej samorządu. Wszystkie zostaną zebrane i część z nich znajdzie się na liście, z którą zapozna się we wrześniu nowy rektor. Raz do roku samorządowcy będą rozliczać postulaty w raportach studenckich.

Analizą i dostosowywaniem nadesłanych sugestii do realiów zajmą się elektorzy studenccy. Pracują oni w grupach roboczych zajmujących się informatyzacją studiów, jakością kształcenia, promocją i sprawami międzynarodowymi. – Postulaty opracują ludzie, którzy od wielu lat działają w strukturach samorządowych i doskonale wiedzą, jak funkcjonuje uczelnia – mówi Piotr Müller, przewodniczący Samorządu Studentów. – Mimo wszystko studenci niezaangażowani w jej działanie nie wiedzą, jak działa np. biuro spraw studenckich, bo nigdy nie mieli z nim do czynienia. Choć wpływa to na ich studiowanie, często nie wiedzą, że istnieją takie instytucje.

 

Wybory rektora UW odbędą się 18 kwietnia, jednak studenckie postulaty mają być zbierane także po tym terminie.