Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

ARCHIWUM

Prawo w tempie ekspresowym

Każdy, kto ukończy studia humanistyczne lub społeczne, będzie mógł zostać prawnikiem. Uczelnie wyższe uruchamiają prawo II stopnia.

prawo-book.png

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej planuje uruchomić studia prawnicze drugiego stopnia, w tym celu kompletuje odpowiednie dokumenty, które złoży w ministerstwie. Mają trwać dwa i pół roku (pięć semestrów), po ich zakończeniu absolwenci uzyskają takie same uprawnienia jak koledzy po studiach pięcioletnich, czyli robienia doktoratu, zdawania na aplikacje prawnicze. Na studia prawnicze II stopnia będą mogli aplikować wszyscy z dyplomem licencjackim kierunków społecznych i humanistycznych. By zostać prawnikiem w przyspieszonym tempie trzeba liczyć się z kosztem około 7 tys. za rok studiów stacjonarnych i 5,5 tys. niestacjonarnych.

Inne uczelnie chcą pójść śladami SWPS i również zapowiadają krótsze studia prawnicze np. Uniwersytet Gdański.

Możliwość podzielenia studiów prawniczych zaistniała już w październiku ubiegłego roku za zgodą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do tej pory prawo należało do grupy kierunków jednolitych wyznaczonych przez obowiązującą Deklarację Bolońską (obok psychologii, medycyny, aktorstwa).