Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

ARCHIWUMKariera

Praca? Tylko dla najlepszych

Kryzys, coraz więcej bezrobotnych na rynku pracy. Wśród nich także osoby z dyplomem studiów wyższych. Jak znaleźć pracę w tych trudnych czasach? Szansą są między innymi targi pracy. Pierwsze – Akademickie Targi Pracy JOBBING – odbędą się już 5 marca.

 

Kandydat idealny

Kandydat  idealny to młody człowiek, ze świeżym dyplomem w ręku i 10-letnim doświadczeniem. Tak potocznie określa się wymagania rekruterów wobec potencjalnego pracownika. Tymczasem z raportu opracowanego przez SGH, Amerykańską Izbę Handlu oraz Ernst&Young wynika, że Kwadrat_1_1000.jpgpracodawcom najbardziej brakuje u absolwentów uczelni wyższych umiejętności organizacji pracy, określania priorytetów oraz efektywnej komunikacji (czyli jasnego prezentowania zagadnień oraz dobrej autoprezentacji). Skomplikowane?

Dla pracodawców szczególnie istotne wydają się także takie cechy jak umiejętność negocjacji, współpracy z osobami zajmującymi wysokie stanowiska oraz umiejętność współpracy z osobami z różnych kręgów kulturowych, środowisk oraz o odmiennych poglądach i orientacji seksualnej. Pracodawcy chcą również pracownika kreatywnego, z umiejętnością logicznego i niezależnego myślenia.

Sylwia Kociszewska, członkini Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier (SABK), będącego organizatorem Akademickich Targów Pracy JOBBING podkreśla: „Na początkowym etapie kariery atutami absolwentów mogą stać się umiejętności interpersonalne (np. umiejętność współpracy z przełożonymi), osobiste (np. umiejętność pracy pod presją czasu, dążenie do rezultatu czy empatia) oraz intelektualne (np. umiejętność logicznego myślenia, kreatywność). Pracodawcy wskazują także, że doceniliby u absolwentów więcej postawy pełnej zaangażowania, pokory i rzetelnej samooceny, a wiedza branżowa czy umiejętności przywódcze są na tym etapie mniej istotne.”

Pracodawcy coraz częściej dochodzą do wniosku, że o ile niezbędną wiedzę da się uzupełnić na szkoleniach i kursach organizowanych przez firmę (jest przeświadczenie, że w ten sposób zyskuje się lojalniejszego pracownika), o tyle określone umiejętności i zachowania pracownika w różnych trudnych sytuacjach są częścią składową jego osobowości. Stąd też pojawiają się coraz wymyślniejsze formy rozmów kwalifikacyjnych, mających zbadać potencjalnego pracownika z psychologicznego punktu widzenia.

Osoby, które przeprowadzają rozmowy rekrutacyjne twierdzą, że częstym problemem studentów  jest określenie priorytetów zawodowych oraz opowiadanie w sposób uporządkowany o swoim życiu. Nie potrafią oni konkretnie odpowiedzieć na pytanie, w czym są lepsi od innych kandydatów czekających na rozmowę za drzwiami oraz określić tego, co będzie dla nich wyzwaniem w nowej pracy. Tymczasem pracodawcy zależy na osobie, po której będzie widać, że przygotowała się do rozmowy kwalifikacyjnej, zna ofertę firmy oraz potrafi ciekawie opowiadać o swoich osiągnięciach i planach na przyszłość.  

Mówiąc o umiejętnościach „miękkich” trzeba także pamiętać o znaczeniu tych mocniejszych- „twardych” tj. doświadczenie i praktyka. „Największe trudności z podjęciem zatrudnienia w 2013 roku miały osoby bez stażu pracy (21,3 proc.) i posiadające staż 1-5 lat (21,2 proc.), a także  te  bez doświadczeń zawodowych  (26,7 proc.) i bez kwalifikacji zawodowych (32,6 proc.). To wszystko czyni absolwentów szkół wyższych grupą narażoną na ryzyko bezrobocia, a także podgrzewa dyskusję  na temat jakości polskiego szkolnictwa wyższego” – mówi Agata Zarzycka, Prezes SABK i Dyrektor Biura Karier Akademii Łazarskiego.  SABK, który jest organizatorem Akademickich Targów Pracy, za jeden ze swoich  priorytetów uznaje stworzenie jak największej liczby bezpłatnych szkoleń i warsztatów, które odbywają się w czasie trwania Targów JOBBING.

Jobbing_2013.jpg

Przymierz się do sukcesu

To właśnie takim hasłem promowana jest tegoroczna, już VII, edycja Akademickich Targów Pracy. Według organizatorów ATP są świetną szansą na nawiązanie kontaktów i współpracy z pracodawcami z różnych dziedzin gospodarki. Tym bardziej, że wystawcami są firmy, które nastawione są na rekrutację studentów z ostatnich lat studiów oraz absolwentów. Dla młodszych roczników została przygotowana szeroka gama praktyk studenckich, często połączonych  z programami menadżerskimi.

W specjalnie przygotowanych stanowiskach Strefy Doradczej będzie można liczyć na pomoc w napisaniu profesjonalnego CV, przygotowaniu atrakcyjnego listu motywacyjnego oraz wskazówki jak dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Doradcy zawodowi i psycholodzy będą indywidualnie doradzali, jak określić priorytety w pracy oraz jak zadbać o swój rozwój zawodowy, aby osiągnąć sukces. Osoby, które przyjdą z napisanym CV, będą mogły dać swoje dokumenty do oceny specjaliście, który przeanalizuje ich mocne i słabe strony.

Na studentów czekają również warsztaty i szkolenia. Poruszane na nich zagadnienia to m.in. skuteczność w pracy, tworzenie dobrego biznesplanu, współpraca z ludźmi z innych kultur oraz fenomen łączenia hobby z pracą na przykładzie zawodu testera gier. Pełna lista szkoleń dostępna jest na stronie www.jobbing.org.pl. Tam też możliwe są zapisy.

 

jobbing.jpg

Akademickie Targi Pracy odbędą się 5 marca w Pałacu Kultury i Nauki w godz. 9.00-17.00. Organizowane są przez Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier we współpracy z 20 biurami, które znajdują się przy warszawskich uczelniach. Więcej informacji o Akademickich Targach Pracy można znaleźć na stronach: jobbing.org.pl, jobbing.stowarzyszenieabk.pl/