Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

ARCHIWUM

O otwieraniu zawodów na UW

110.jpg

„Reguły deregulacji, czyli dlaczego dobre prawo i wolny rynek leżą w interesie większości obywateli” – to tytuł wykładu, jaki wygłosi minister sprawiedliwości, Jarosław Gowin. Spotkanie odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Stefana Rączki oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji.

 

Data spotkania: 26 kwietnia, czwartek

Start: godzina 17.00

Auditorium Maximum, aula im. Adama Mickiewicza

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28