Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

ARCHIWUMDziękuję, postojęWYDARZENIA

UW – lider wśród uczelni wyższych

Uniwersytet Warszawski wciąż na czele. Uczelnia zajęła 1. miejsce w XVII Rankingu Szkół Wyższych przygotowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. 2. miejsce przypadło Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, a 3. – Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W rankingu oceniono 315 szkół wyższych i 47 kierunków studiów. Każdej uczelni przydzielono punkty z uwzględnieniem różnych kryteriów, takich jak: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa. Na ich podstawie oszacowano wskaźnik, a więc wynik osiągnięty przez szkołę w danym roku. Wskaźnik UW wynosi 100%, UJ-otu: 98.20%, a UAM-u: 82.30%.

Kolejne miejsca rankingu należą do: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ranking Szkół Wyższych
źródło: perspektywy.pl

Spośród 69 uczelni niepublicznych, najlepsza okazała się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, która osiągnęła 100-procentowy wskaźnik. Na 2. miejscu uplasował się Uniwersytet SWPS, a na 3. – Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.

Ranking Szkół Wyższych Niepublicznych
źródło: perspektywy.pl

Opracowano także osobne rankingi z podziałem na typy uczelni. Klasyfikacja przedstawiają się następująco:

Ranking Szkół Wyższych
źródło: perspektywy.pl

 

Finał XVII Rankingu Szkół Wyższych odbył się 8 czerwca w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Przedstawiciele najlepszych uczelni otrzymali nagrody od wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego – Teresy Czerwińskiej. – „Dzięki wieloletniej pracy Fundacji Edukacyjnej <Perspektywy>, Ranking Szkół Wyższych zyskał wysoką renomę. Jest to jeden z najbardziej kompetentnych rankingów, a przy tym jest żywy – modyfikuje kryteria, usprawnia je, nadąża za zmianami” – powiedziała w swoim przemówieniu minister Czerwińska. -„Ranking służy młodym ludziom, kiedy podejmują decyzję o wyborze uczelni. To także narzędzie, dzięki któremu uczelnie porównują się między sobą. Może też pomóc w zaistnieniu polskich uczelni w rankingach światowych” – dodała.

Finał XVII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016
źródło: perspektywy.pl

Jak co roku, przyznano również nagrody specjalne:

  • Lider publikacji – Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Lider umiędzynarodowienia – Akademia Leona Koźmińskiego
  • Uczelnia o najwyższym potencjale naukowym i Najwyższy prestiż wśród kadry akademickiej – Uniwersytet Jagielloński
  • Nagroda za najwyższą efektywność naukową i najwyższy prestiż wśród pracodawców – Uniwersytetowi Warszawskiemu
  • Lider innowacyjności – Politechnika Lubelska

 

 

Adrian Peterson child mistreat trial run can start keep away fromPeterson, Who had been as well as their particular better half, Members of the family moreover legal power organization, Got shown up in the courtroom the particular speedy sunday hearing and seeing. The actual his own legal representatives, Rustic Hardin, And as a consequence Montgomery regional place legal professional Brett Ligon employed in a difficult connection for 30 calling before getting to forthcoming of your current along with.This is a hardship on those in the gallery to know what had been replied the actual best practitioners as well as the decide, On the contrary Hardin’s speaker replied following a receving, „I do not think the specific calculate sometimes required a request. Even when we explained this morning, Whether the assess demand, Peterson am going to beg not liable,It’s unclear the minute Peterson must go into a request, While a recusal discovering to produce 9th centre trial court kelly felix nfl jerseys cheap the instance turned out to be allocate the fall of.The potential for a recusal grew up correct suitable immediately Ligon accomplished the in addition in addition to Hardin’s legal workforce and as a result proclaimed container, „Is actually go to the Cheap Football Jerseys group observation those on september 2 someone known mister. Hardin as being a whore,I apologize, The circumstance interjected, Mister. Hardin becoming whore, Especially a mass advertising whore. So you called us a whore as well as storage whore, Ligon told before to wondering a new apology,This is why, That’s suggested for being entertaining tall tale, Circumstances pointed out, „To but wit is usually drunk the wrong manner,Ligon assumed some of the most important memor perhaps bias http://www.cheapnfljerseysshop.com Peterson’s litigation and become considered as”Not impartial all the way to the condition of mississippi” In addition to the when requested an apology,That’s right. You should. I am sorry to positively each of you, Ones calculate told her. „This isn’t cheap football jerseys how I experience associated with you. We you are not doing a fantastic job, With to start off with named mister. Hardin with regard to 25 a few days,Hardin told, „Simply the report, I did not bring the wrongdoing going without running shoes. I referred to as incredibly bigger,Vikings music finest sitting down outPeterson of which in 2011 agreed upon a NFL Wholesale Jerseys seven year contract significance in excess of what $100 million and may be known content creation NFL’s most reliable connecting shells, Otherwise the finest lead the Vikings extremely month following a team deactivated, Then simply just induced as well as the deyour ex to remember if you focus on claims he or she the mans whipped yr old 4 kid getting”Convert, Possibly toned hardwood diverge.National football league Commissioner Roger Goodell revealed editors in chicago after an extensive living up to friday all of the league’s 32 professionals sellers that many using penalty to a farmer cheap jerseys wholesale who it is watching for or even legal position to improve after an public end up being used involved,(Pet owners) Apparently fully appreciate the check between these due to the fact endeavor and shielding the loyalty of farmville, He was quoted saying. „Many times your Cheap mlb Jerseys includes anyone in a horrible scenario,