Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

media

Prawicowa prasa zyskuje czytelników

NEWSSTAND© 2007 Nicholas BoosLiderem wzrostu pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy została „Gazeta Polska”. W marcu tego roku sprzedawała średnio 71 890 egzemplarzy każdego tygodnia. To wzrost o 4 proc. względem marca 2011. Ta sama wartość dla „Uważam Rze” spadła co prawda o 6,7 proc., ale i tak tygodnik Pawła Lisickiego zajmuje drugie miejsce pod względem sprzedaży dla tygodników opinii. Bez większych zmian pozostaje też płatne rozpowszechnianie „Gościa Niedzielnego”, który pozostaje liderem w swojej kategorii

Dramatycznie prezentuje się sytuacja „Przekroju”. Liczba sprzedawanych egzemplarzy spadła o ponad 15 000. W marcu bieżącego roku tytuł Hajdarowicza sprzedawał się średnio w liczbie 20 724 egzemplarzy. Także redakcja „Wprostu” ma powody do zmartwień. Ich sprzedaż zmalała o 20 tysięcy w omawianym okresie, do liczby 71 696.

Generalnie, większość tytułów odnotowała spadek sprzedaży, co jest znamienne dla obecnego kryzsu prasy drukowanej. Z drugiej strony, kilka czasopism zwiększyło sprzedaż. Oprócz wcześniej wymienioniej „Gazety Polskiej”, także „Newsweek Polska” i „Gość Niedzielny” zyskały czytelników (po około 2000). Osobno prezentuje się tygodnik z przedrukami „Angora”, którego sprzedaż nieznacznie zmalała, ale wciąż utrzymuje się na poziomie ponad 350 000 egzemplarzy.

Pełne statystyki można znaleźć tutaj.