Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

media

Michnik wygrał proces

michnik„Jedną trzecią życia poświęcił obronie byłych ubeków” – tak o redaktorze naczelnym „Gazety Wyborczej” napisał Robert Krasowski, były szef „Dziennika Polska Europa Świat>”. Teraz, zgodnie z piątkowym orzeczeniem sadu, musi przeprosić.

Sąd nakazał Krasowskiemu opublikowanie w „Gazecie Prawnej” przeprosin informujących „iż jego stwierdzenia nie polegały na prawdzie i tym samym naruszały dobre imię A. Michnika”. Musi też przekazać 10 tys. złotych na cel społeczny. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońca Krasowskiego zapowiada apelację.

W marcu 2007 r. Krasowski – wówczas naczelny gazety „Dziennik Polska Europa Świat” ” – opublikował tekst „O rycerzach lustracyjnej wojny”. Pisał o Adamie Michniku i Jarosławie Kaczyńskim. I stwierdzał: „Michnik poświęcił jedną trzecią życia na obronę byłych ubeków (…), legenda opozycji trywializowała się w kolejnych dowodach na to, że kolaboracja i sprzeciw były w istocie tym samym”. Sąd w trwającym 5 lat procesie miał zdecydować, co autor miał na myśli i czy chciał celowo obrazić Michnika.

Sprawa była rozpatrywana przez Sąd Okregowy Warszawa-Praga. Krasowski wnosił o oddalenie powództwa tłumacząc, że opublikował jedynie opinię, do której miał prawo. Sędzia Zbigniew Szczuka był innego zdania: „nawet jeśli intencje pozwanego były inne, odbiór tekstu u czytelników był jednoznaczny, a sporne słowa mogły być postrzegane jako informacja”. W tekście zabrakło zwrotów „wydaje się”, „jak można przypuszczać”. Brak sformułowania tego typu sprawił, że opinia Krasowskiego zmieniła sie w konkretny zarzut przeciw Michnikowi.

Sąd stwierdził też, że pozwany nie podjął propozycji jaką było przedsądowe wezwanie do rozmów ugodowych, podczas procesu nie wykazał, że działał w interesie społecznym, a na łamach swego dziennika starał sie dodatkowo zaostrzyć spór.