Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Polecamy

Spotkanie urbanistyczne – zrobione z przemysłem

Koło naukowe gospodarki przestrzennej SPATIUM Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić na VI wydarzenie z cyklu Spotkań Urbanistycznych. Jako pierwsi studenci w Polsce, członkowie Koła zmierzą się zagadnieniami reindustrializacji obszarów miejskich – tematyką niezwykle istotną z punktu widzenia kształtowania współczesnych miast.

Kwestia ta poruszana jest obecnie na całym świecie w związku z przemianami zachodzącymi w miastach Europy czy Stanów Zjednoczonych, w Polsce znajdując się na etapie „przedbiegów”. W związku z zanikaniem całych gałęzi przemysłu, coraz powszechniejszy staje się trend rewitalizacji terenów poprzemysłowych i nadawania im nowych funkcji: mieszkaniowych, handlowych czy kulturalnych. Należy jednak postawić sobie pytanie – czy zawsze jest to słuszne?

Procesy te uwidaczniają się również w stolicy Polski. Obecność przemysłu w świadomości mieszkańców Warszawy odcisnęła się bardzo wyraźnie – przez lata był on stałym elementem tkanki miejskiej, miał wpływ na rozwój różnorodnej infrastruktury, zabudowy czy choćby kwestię nazewnictwa miejsc. Kojarzenie poszczególnych części Warszawy z konkretnymi gałęziami przemysłu do niedawna nie było rzeczą dziwną.

 

zrobione z przemyslem

W związku z tym nadchodzące Spotkanie urbanistyczne zostanie poprzedzone przez otwarte BEZPŁATNE WARSZTATY urbanistyczne. W ich trakcie uczestnicy zapoznają się z historią i zagospodarowaniem wybranego wcześniej terenu przemysłowego i opracują koncepcję urbanistyczną jego reindustrializacji. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi trendami w zagospodarowaniu terenów przemysłowych i w kilkuosobowych zespołach podejmą próbę ich teoretycznej implementacji.

Drugi dzień wydarzenia zostanie przeprowadzony zgodnie z formułą wcześniejszych Spotkań Urbanistycznych. Zaproszeni przez nas goście przedstawią swoje wystąpienia, które pozwolą spojrzeć na potrzebę reindustrializacji z wielu perspektyw.

Aby wziąć udział w warsztatach urbanistycznych należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [http://www.form2pay.com/publish/publish_form/131800].

(W przypadku problemów w korzystaniu z formularza rejestracyjnego, zgłoszenie prosimy kierować drogą mailową na adres spatium.kn@uw.edu.pl – podając adres email oraz imię i nazwisko)

Praca będzie odbywała się w 3-5 osobowych zespołach. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma zestaw specjalnie przygotowanych materiałów, a w trakcie warsztatów w drodze dyskusji ustali najlepszy kierunek zmian dla omawianego obszaru. Wszyscy uczestnicy będą mogli liczyć na fachowe wskazówki oraz merytoryczne wsparcie. Możliwe jest zgłoszenie grupowe jak również zgłoszenie indywidualne. Wszelkie niezbędne materiały oraz potwierdzenie udziału odbywa się drogą mailową. W razie braku potwierdzenia lub innych wątpliwości, pytania prosimy kierować na adres spatium.kn@uw.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!