Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Polecamy

Plener fotograficzny z Andrzejem Zygmuntowiczem w Ojcowie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych fotografią i pragnących udoskonalić swój warsztat na kolejny wakacyjny plener fotograficzny „Od pojedynczego kadru do projektu długoterminowego”. Jest to hasło spinające tematy realizowane podczas pleneru.

Uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnej pracy nad tematem pod opieką doświadczonego fotografa – Andrzeja Zygmuntowicza. Plener obejmuje obok pracy w terenie, wykłady, zajęcia poświęcone edycji i analizie zebranego każdego dnia materiału fotograficznego.  Plener będzie również inspiracją do rozpoczęcia pracy nad własnym fotoesejem.
Warsztaty fotograficzne organizuje Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie.

Koszt: 700 zł
Jeżeli zapiszesz się do 15 sierpnia, otrzymasz 10% rabatu.

Andrzej Zygmuntowicz – Szef rady Artystycznej ZPAF, wykładowca UW i ASP. Od 2005 przewodniczy Radzie Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 1973 roku wystawia swoje prace (dominująca tematyka to dokument i akt) na wystawach indywidualnych, grupowych i zbiorowych. Od 1989 roku zajmuje się edukacja fotograficzną. Równolegle publikuje zdjęcia komercyjne w prasie, książkach i wydawnictwach reklamowych. Zajmuje się także refleksją teoretyczną na temat fotografii.

 

Andrzej Zygmuntowicz

Szczegółowy plan:

Plener Ojców – Turyści
Od pojedynczego kadru do projektu długoterminowego
(Reportaż i dokument jako wizualny sposób opisania turystyki i turyzmu)

3.09.2015

11.00

Ojców. Inauguracja pleneru, poznanie się uczestników. Wprowadzenie w tematykę.

Rozpoznanie terenu i realizacja tematów.

18.00-21.00

Analiza i edycja zdjęć.

21.00-22.00

Fotoreportaż (wykład)

4.09.2015

9.00-

Ojców i okolice. Autentyzm i inscenizacja. Turysta wędrujący po pięknej i historycznej prowincji a miejscowy u siebie.

18.00-21.00

Analiza i edycja zdjęć.

22.00-

Fotodokument (wykład).

5.09.2015

9.00-

Kraków. Przeżycie czy „zaliczenie”. Turysta wśród elementów kultury historycznej i obecnej.

19.00-21.00

Analiza i edycja zdjęć.

21.00-

Projekty długoterminowe (wykład)

6.09.2015

9.00-14.00

Ojców. Uzupełnianie własnych zestawów. Podsumowanie i zakończenie pleneru.

Uwagi:

Można przyjechać wieczorem dnia poprzedzającego start pleneru. Wyżywienie i dojazd we własnym zakresie. Polecana lektura – Dean MacCannell – Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Muza SA, Warszawa, 2002