Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Kariera

Diler informacji

Jesteś pomysłowy, dobrze zorganizowany, systematyczny, łatwo nawiązujesz kontakty i świetnie posługujesz się nowoczesnymi technologiami? Jeśli, tak to zostań infobrokerem – specjalistą od wyszukiwania, selekcjonowania i udostępniania informacji.

 

Broker informacjiTrochę historii

Profesja brokera informacji jest w Polsce stosunkowo nowa i mało znana. Jak nietrudno się domyślić zjawisko infobrokeringu przybyło do nas zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych zawód ten zaczął się kształtować w latach 60. ubiegłego wieku na gruncie nauk bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Kluczowy wpływ na powstanie tej profesji miał gwałtowny rozwój społeczeństwa informacyjnego. Upowszechnienie się sprzętu komputerowego, coraz szybszy i większy przepływ danych, spowodował, że informacja stała się towarem rynkowym. Ludzie w USA oraz w Europie Zachodniej zdali sobie sprawę, że informację można traktować jako produkt, wykorzystywany w biznesie. By podkreślić skalę rozwoju infobrokeringu na świecie wystarczy powiedzieć, że obecnie największe i najbardziej wpływowe stowarzyszenie infobrokerskie na świecie czyli The Associacion of Independent Information Professional (AIIP) skupia ponad 700 firm z 20 państw.

Infobrokering nad Wisłą dopiero raczkuje, polscy biznesmeni nadal uczą się, że informacja jest czynnikiem konkurencyjności we wszelkich gałęziach gospodarki. Nasze zacofanie w tej materii idealnie obrazuje fakt, że w Japonii już w latach 70. XX wieku ponad 50 proc. PKB wytwarzał sektor informacyjny. Polska to wciąż kraj rozwijający się, mający wiele do nadrobienia względem szeroko pojętego Zachodu. Jednak nasza gospodarka jest w ogromny stopniu zależna od gospodarki światowej i procesów nią rządzących. W związku z tym infobrokering wraz z ekspansją polskich firm za granicę, staje się niezbędną sferą ich działalności.

 

Kim właściwie jest broker informacji?

W świecie, gdzie informacja jest czynnikiem decydującym o sukcesie lub klęsce firmy, trudno wyobrazić sobie poważne przedsiębiorstwo nie zatrudniające brokerów informacji. Knowledge broker, cyberian, freelance librarian, data dealer te wszystkie tajemniczo brzmiące określenia to tak naprawdę jeden zawód, który wbrew pozorom nie jest łatwym kawałkiem chleba. Broker informacji musi zajmować się wieloma różnymi rzeczami. Do jego obowiązków należy m.in. monitorowanie mediów (drukowanych jak i elektronicznych), zbieranie i selekcjonowanie danych zgodnie z zamówieniem złożonym przez klienta, a także przygotowywanie raportów czy analiz. Infobroker musi nieustannie trzymać rękę na pulsie, to człowiek, który w zasadzie nie ma wolnego. Jego obowiązkiem jest być cały czas na bieżąco. Często musi analizować tak skomplikowane dane jak raporty bankowe czy analizy gospodarcze. Powinien cechować się wszechstronną wiedzą, działać systematycznie i metodycznie.

Broker odpowiada za jakość prezentowanej informacji, jego błąd może mieć katastrofalne skutki dla firmy, słowem ciąży na nim ogromna odpowiedzialność. Infobroker powinien potrafić w mgnieniu oka odnaleźć to, co w danej chwili jest niezbędne. Profesjonalny łowca danych przedziera się przez internetowy śmietnik informacji i wyławia te, których nie poda mechanicznie działająca wyszukiwarka internetowa. Komputer jest tylko narzędziem, to człowiek selekcjonuje dane i potrafi odrzucić to co nieprzydatne. Tworzenie baz danych jest umiejętnością absolutnie podstawową dla brokera informacji. Znajomość języków obcych jest także niezbędna. W zależności od projektu, ilość pozyskiwanych danych z zagranicy może osiągać nawet 90 proc.

Infobrokering to często sposób na życie, to coś co całkowicie pochłania. Doskonały infobroker musi łączyć w sobie wiele trudnych do pogodzenia cech m.in. powinien być zarówno dokładny, jak i szybki. Jest to więc praca dla ludzi wytrwałych i pracowitych. Opłaca się jednak podjąć ten trud bowiem brokerzy informacji zarabiają w Polsce godne pieniądze. Oczywiście ich wynagrodzenie zależne jest od stopnia trudności projektu, jednak nawet za mało wymagające zlecenie w kilka dni infobroker może zarobić 600 złotych. W przypadku zleceń czasochłonnych i o wysokim stopniu trudności zarobki kształtują się na poziomie 15 tysięcy złotych za jeden projekt.

Gdzie pracują infobrokerzy? Obecnie w Polsce działa około 60 firm zajmujących się wyłącznie infobrokeringiem (m.in. InfoBrokering czyli jedna z najstarszych agencji tego typu w naszym kraju oraz Agencja Infotimes).

Firmy infobrokerskie działające w Polsce dzielą się na dwie kategorie: pierwsze z nich powstały w naszym kraju a drugie to filie dużych międzynarodowych korporacji infobrokerskich. Poza tym istnieje także grupa freelancerów czyli osób, które nie są nigdzie na stałe zatrudnione a zarabiają realizując projekty na zlecenie. To jednak nie wszystko bowiem brokerzy informacji znajdują zatrudnienie także w agencjach reklamowych czy też firmach badających rynek.

 

Infobrokering w Polsce

Jak zostać infobrokerem? Dotychczas żadna z polskich uczelni nie ma w swoim programie tego typu kierunku studiów. Można zdecydować się na bibliotekoznawstwo i informację naukową, jednak jest to kierunek w zbyt dużym stopniu bazujący na analizie literatury i pomijający techniki analizy danych. Oczywiście wielce przydatne są kursy oraz szkolenia. Jednymi z ciekawszych inicjatyw są coroczne seminaria Infobroker, organizowane od 2006 roku przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie oraz Permanentny Kurs Infobrokera Systemowego, stworzony przez Ogólnopolską Inicjatywę Infobrokerów Systemowych w Warszawie. Dodatkowo na kilku polskich uczelniach można ukończyć studia podyplomowe z zakresu infobrokeringu. Do grona placówek oferujących taką możliwość należą m.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Tak naprawdę jednak najlepszą nauką jest praktyka, co podkreślają sami infobrokerzy. Najważniejsze, by rozumieć potrzeby klientów i dostosować się do rynku, wszelkich technicznych umiejętności można nauczyć się z czasem.