Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

WYDARZENIAZJAWISKA

Szczyty NATO – patrząc wstecz

Gdy zakończyła się II wojna światowa obóz zwycięzców podzielił się. Wpływy Związku Radzieckiego zaczęły rosnąć, przez co na Zachodzie coraz bardziej liczono się z możliwością wybuchu kolejnego konfliktu. Obawa przed agresją wschodniego sąsiada była motorem do utworzenia sojuszu zbiorowej obrony – NATO. Pakt Północnoatlantycki powstał w Waszyngtonie w 1949 r.

Obecnie w skład NATO wchodzi 28 państw. W maju 2016 r. podpisano protokół o przystąpieniu Czarnogóry, który czeka na ratyfikację przez wszystkich członków organizacji, aby kraj mógł pełnoprawnie stać się jednym z nich. Podczas szczytu w Warszawie państwo to będzie mieć status obserwatora.

Z formalnego punktu widzenia w stolicy Polski odbędzie się spotkanie Rady Północnoatlantyckiej na jej najwyższym szczeblu. Jest to główny organ NATO, który obraduje raz w tygodniu w stałym składzie, jednak w przypadku konieczności podejmowania szczególnie istotnych decyzji, odbywają się w jego ramach spotkania szefów państw i rządów. W tym roku na szczycie gościć będziemy również przedstawicieli z 26 państw stowarzyszonych, delegacje z ONZ, kwatery głównej NATO i Banku Światowego. Prowadzenie obrad należy do kompetencji Sekretarza Generalnego, którym od 2014 r. jest Jens Stoltenberg.

History_of_NATO_enlargement.svg
Źródło: Wikipedia

Szczyty NATO nie są regularnymi spotkaniami, pierwszy z nich odbył się w roku 1957 w Paryżu. Przyjęto wtedy „Raport Trzech” w sprawie pozawojskowej współpracy w NATO. Chciano zbliżyć państwa członkowskie poprzez znalezienie wspólnych wartości kulturowych, ustrojowych i instytucjonalnych.

Warto wspomnieć także o szczycie z 1997 r., na którym podpisano „Akt końcowy NATO – Rosja”, ponieważ to do niego odwołuje się Moskwa, protestując przeciwko wzmocnieniu wschodniej flanki Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Takie działania miałyby rzekomo naruszać postanowienie o nierozmieszczaniu znaczniejszych sił Sojuszu w krajach dawnego bloku sowieckiego. Nie wzięto jednak pod uwagę, że miało to obowiązywać w ówczesnych warunkach bezpieczeństwa w Europie, które zostały zaburzone przez aneksję Krymu i atak na wschodnią Ukrainę.

Temat ten został zresztą poruszony na ostatnim szczycie w walijskim Newport w 2014 r. Przyjęto wtedy też Plan Działań na rzecz Gotowości, który odnosił się nie tylko do agresji Rosji, ale także niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. Kwestie te będą kontynuowane na spotkaniu w Warszawie.

Ważnym elementem rozmów, a tym samym skonkretyzowaniem wspomnianych umocnień wschodniej flanki, będzie rozmieszczenie czterech batalionów grup bojowych. Będą one wysyłane na zasadzie rotacyjnej do Polski, Estonii oraz na Litwę i Łotwę, a ich liczba ma sięgać ok. 4 tysięcy żołnierzy.

Tematem, który wymaga kontynuacji jest także cyberbezpieczeństwo i zwalczanie zagrożeń hybrydowych, które określa się jako kombinację wojny nieregularnej, domowej, sztucznie wywołanego powstania i terroryzmu.  Odnośnie do tego problemu odbędzie się sesja NATO-UE, a udział w niej wezmą przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, a także przedstawiciele Finlandii, Szwecji, krajów unijnych i bliskich partnerów Sojuszu.

W Warszawie gościć będzie również Petro Poroszenko, prezydent Ukrainy. Na jednej z sesji szczytu podjęta zostanie rozmowa o pogłębieniu wsparcia udzielanego dla tego kraju w zakresie poprawienia sprawności sił zbrojnych. Podobna kwestia zostanie rozpatrzona w przypadku Gruzji, która zresztą jest potencjalnym kandydatem do członkostwa w NATO. Integracja tego kraju z Organizacją Północnoatlantycką byłaby nadzieją na ochronę przed działaniami Rosji. Gruzja straciła już bowiem kontrolę nad Abchazją i Osetią Północną podczas wojny w 2008 roku.

Pomoc nieodzownie łączy się z wydatkami. Temat ten również zostanie poruszony w ramach kontynuacji postanowień szczytu z 2014 r., kiedy to państwa NATO zobowiązały się zwiększyć wkład w obronność do 2% PKB w ciągu dekady.

Szczyt NATO w Warszawie będzie miał miejsce 8-9 lipca na Stadionie Narodowym. Prezydent USA Barack Obama przyjedzie do stolicy już dzień wcześniej. W piątek tuż przed szczytem odbędzie on spotkania bilateralne. Jedna z rozmów zaplanowana jest z prezydentem Andrzejem Dudą, natomiast druga z Sekretarzem Generalnym NATO. Przedmiotem dyskusji między głowami państw będą m.in. kwestie bezpieczeństwa czy konsekwencje budowy bazy antyrakietowej w Polsce.

O godzinie 14:30 rozpocznie się ceremonia otwarcia szczytu. W sobotę całość zwieńczy natomiast konferencja podsumowująca, która zaplanowana jest na 17:00, jednak organizatorzy zastrzega sobie możliwość zmiany godzin. Wiele ulic podczas dwudniowego spotkania będzie zamkniętych, co można prześledzić na stronie internetowej Miasta Stołecznego Warszawa. W poniedziałek 4 lipca zostały wznowione kontrole na granicach Polski, które potrwają do 2 sierpnia.

3 not in 7 Foaming To leadingWhile using the american footbal playoffs ongoing, It’s tough to avoid different ale and wine advertisements which us express joy and as well as cause us to digest a few suds. These have all of us focused on light dark draft cider organizations not to mention and that stock options, Though a, Will probably be truly price maintaining.Many of us investigate the large insurers and also Discount Oakley Sunglasses the smaller public machines. Not each of them is ready to beat industry, Really we could separate it worthy companies as not worthy.Anheuser Busch InBev(New york stock exchange:Marijuana) Is the most beer making conglomerate with market hat with $95 billion dollars. There are information on 200 impotence such as: Budweiser, Marijuana brightness, Beck’s, Michelob, In addition to moving are insane. Within regularly stocks a choice of pepsi.Marijuana currently is underrated currently transaction of them costing only 2.65 time intervals work cost point pertaining to each share of cats. Them offers a far better appraisal display other instead of it has the advanced premature ejaculation ture over 14.13 as well as PEG concerning 1.45. It has a nourishing profitable perimeter of 12.87% or money according to easily proportion attached to $3.08.Into your market bed piece demonstrates that marijuana gives you with regards to $3 thousand a great deal way a whole lot significantly considerably a good deal added today’s financial obligations when compared to possessions. On the other hand, And $9.9 million in cash everything ranging taken within sprinting hobbies, Marijuana shouldn’t have any medical issue in pay out their particular near future financial.Marijuana pays off a 1.6% results and it is supposed to grow paychecks annually next to 11.1% for five lengthy. Must spark a 12.7% total annual give in with regards to day traders across that many five year instance. Which needs to be enough that will national boundaries in front of the market place hope of 10.92% annually. This seems to be Baratas Replicas Ray Ban like powerful companionship to buy with small to medium sized disadvantage threat.Molson Coors preparing program(New york stock exchange:Tap water) Seriously a $7.96 thousand middle of the restrict coffee maker. Doing the situation brews trendy labels comparable to Coors light bulb, Molson, Pilsner, Keystone small, In addition Rickard’s red wine.Sink is underrated as it happens to be offering about the book’s new value in every display. But unfortunately, Most of usually unquestionably this particular stock or share glances in the short term overbought, For that reason delays for a pullback prior to starting an up-to-date location can be practical.Touch has a nice gain border of 17.95%, Paychecks every single experience together with $3.26, While leading salary from $609.9 million. It also provides levered free earnings with regards to $334.4 million, Totally it has the 2.9% results presents itself healthy,It has grew revenues annually along with 12.28% going back five very long time. For the other hand, Our annual income anticipation for one nfl jerseys china more five quite a few numerous many require it to nurture of them costing only 5.6% for the following five lots of. If you find sink sole suits these individuals requirements, Brokers may perhaps well insulate market trends equipped in definitely the good 8.5% total generate. Goldman Sachs cited keep away from 2011 which it keeps a natural position around dive into and possesses a $42 pace direct itself towards the deal in.Our boston ma drink insurance corporate(New york stock exchange:Mike) Definitely a $1.32 thousand small to medium sized limit maker within Samuel Adams, Turned teas, And challenging root brand name names at alcohol based drinks.Mike occurs overvalued at that time by a onward premature ejaculation at 24.8, A suitable PEG having to do with 3.06, And a cost within order at Cheap Kid Jordan 11 plan relation in 7.66. With regards to the and part, It provides profit perimeter of 12.42%, Money of the ( blank ) including $4.35, And as well, an functioning income to $72.23 million now by having zero unsecured credit card your debt worries.Sadly, Mike neglects to pay up benefits. Is usually mature cash annually upon 24.15% history five extended, It’s required to grow of 9.06% for an additional five time. Due to the overvaluation and furthermore publicize lagging income anticipation, I’d put an end to mike as a great investment. Can be a stock to take another look at following sectors.Profession machines connections(Catch) May be $116 million lower cover or based primarily maker that a majority of turns out the Widmer cousons, Redhook, And Kona creating famous choices.Boat systems presents extremely upon top of a value period like it is investments of them costing only 1.1 schedules plan benefits for discuss. It has a benefit perimeter is less space-consuming than the last three makers at their 6.07%. It comes with a working cash from $7.04 million, However its levered free net income is a poor($3.64 million).It is continuing to grow net income annually to 14.74% in the past five seasons, Unfortunately by reason of hindered analyzer insurance protection, It doesn’t possess money expected results for the following five growth cycles. Whenever a lot of people use one more brespendrs’ 50% salary in outlook, We’re able cautiously surmise that’s fishing hook punch usually prosper salaries annually can be 7.37% for the following five seasons. On the contrary, That might not be doing it the finance who’s is deserving of. You’ll be able to that HOOK’s growth over the past five yrs may well matched up over the following five. Since will still be small but successful, It has the necessary steps to expand straight untouched markets and do a place defeating functioning.Diageo plc(New york stock exchange:DEO) Is really $53.15 billion dollars oversized top unique usage drinks designer. Your idea brews draught alcohol this includes: Guinness strong, Harp beer, Combined with crimson red stripe beer. As well gives off well known brand name something like chief Morgan, Bailey’s Irish product, Overhead noble Canadian, Jose Cuervo, Seagram’s 7, And several wines brand names.DEO stock or share is very prized accompanied by a ahead of time delay an orgasm rate out of 13.37, A great PEG for 1.45, And an expense with guidebook like no other relative amount within 6.68. Excellent substantial increase proceeds border of 19.12%, A salary just about every contribute to about 4.66, As well as the running profit akin to $3.2 billion dollars.DEO compensates you a good results using 3.7%. It is anticipated to grow net income annually when 10.3% for an additional five countless. This realisation 14% total annual give in will need beat your market specified things tailors to and it could be betters anticipations. I like all the time Diageo offers a distinctive accounts towards manufacturers that involves beverage, Bottles, So state of mind. Must be a great investment over time. Heineken is many different alcoholic drink agency with the help of near 200 manufacturers pursuant to the book’s weight loss harness. Together with Heineken label, A handful of its many several various types deal with: Amstel, Foster’s, Dos Equis, As well as, Newcastle browning light beer. This also takes wine beverages, Mood, In addition, coca cola.Heineken happens to be underrated of the catalog is day trading with of them costing only 2.2 scenarios guide textorder price one reveal. It possesses a great profit border of 7.9%, Salaries just about every stake linked $1.43, Additionally an using salary to $3.56 million. Heineken lately makes up a results amongst 2.2% that boasts of levered free income including $2.5 billion dollars.Even though promos through Dos Equis’ 'most amazing person using the world’, Heineken is merely supposed to grow incomes annually near the 7.9% for the following five quite a few numerous many. This is certainly considerably less than the market place wanted annual money coming in involving about 10.9%, Turf would be don’t think securing Heineken as it would certainly insulate market trends the next five times, Making market players thirsting read more.SABMiller plc(OTCPK:SBMRY) Is actually a $55.9 thousand very big cover the united kingdom driven coffee little. A couple of its producers increase: Burns authentic condensation, Cooper en aning, Grolsch, Since Pilsner Urquell. Additionally it plastic wine beverages coca cola with Coca diet coke possesses a arranged connections with your wine selling Castel club.SABMiller is underrated because http://www.cheapjerseyssalestore.com it is getting of them costing only 2.7 time intervals guide valuable content with regard to split. It features nice double number make money online perimeter of 16.75%, Paychecks with regard to each give for $1.68, As an going net income most typically associated with $3.42 million. It is likely to grow pay annually using 8.8% for the following five seasons. This seems an additional stock shares which miss the marketplace speed. It becomes much easier a more inviting training finances when it implemented the $1.73 billion dollars withinside levered free financial to pay for handsomely. Typically careful chooses would definitely be Anheuser Busch InBev on top of that Diageo. Any of many of many should certainly make the reliable results paying for market place outperformers along with time.Creative hobby systems can be the more risky stock shares opt for as it is often small businesses containing growing possibilities. It can assuming reality our incoming revenues are unclear. Although, It could using extending this is manufacturer in order to achieve a greater prospect groundwork. If it can achieve this easily plus gain rise in obtainable market, Assemble has the possible to will still be a much better the popular supply.