Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Poza strefą komfortu

Magdalena Koszewska
Samorealizacja, pokonywanie barier, przełamywanie wewnętrznych ograniczeń. Opuszczanie strefy komfortu