Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

rzeczpospolita

książka

Nie taka zwycięska

II Rzeczpospolita pod przywództwem Józefa Piłsudskiego wygrywa wojnę 1939 roku i staje się regionalnym mocarstwem, z którym muszą się liczyć sąsiedzi. Jej ziemie rozciągają się od Bałtyku po Morze Czarne, od Odry po Dniepr. Kraj jest silny, ale czy szczęśliwy?

Read More