Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

monika kiepiel

Fotografia

Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945 – 1952

Dom Spotkań z Historią zorganizował wystawę poświęconą odbudowie Warszawy w latach powojennych. Na ekspozycji zaprezentowanych zostało ponad 120 zdjęć stolicy z drugiej połowy lat 40. i początku lat. 50. Ukazują skalę zniszczeń dokonanych podczas II wojny światowej i prezentują zabytki, zarówno te odtworzone sprzed wojny, jak i te, które możemy ujrzeć już tylko na fotografiach.

Read More
FotografiaRecenzje

Almanach fotografii

Ogromne zainteresowanie fotografią, jakie ma miejsce w ostatnim stuleciu, sprawiło, że aktualnie zajmuje ona miejsce w wielu dziedzinach naszego życia. Sytuuje się pomiędzy hobby, a pracą, przejawiającą się w postaci teorii wykładanej na uczelniach, czy innych miejscach edukujących w tym zakresie, oraz w praktyce, której efekty widoczne są w czasopismach, galeriach i na bilbordach.

Read More