Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

media

Z prezerwatywą na EURO 2012

„Zrób wszystko, by HIV/AIDS nie był Twoim problemem. FAIR PLAY. Gram fair, używam prezerwatyw.” – pod tym hasłem przebiegać będzie kampania społeczna mająca na celu propagowanie pozytywnych postaw związanych z profilaktyką HIV. Realizacja akcji przypadać będzie na czas trwania Euro 2012

Jak możemy przeczytać w briefie do kampanii FAIR PLAY, ma ona mieć wydźwięk uniwersalny: „tak duże imprezy wzbudzają zainteresowanie ogółu społeczeństwa, mają wpływ na życie codzienne wszystkich uczestników życia społecznego”. Odbiorcami są więc nie tylko kibice tłumnie zjeżdżający na mecze, ale wszyscy młodzi ludzie w wieku od 18 do 35 lat. W tej bowiem grupie najczęściej dochodzi do ryzykownych zachowań seksualnych. Twórcy kampanii stawiają także na wielokulturowość przekazu – ważne, by był on zrozumiały dla przedstawicieli różnych narodowości.

Kondom

Multimedialna kampania ma obejmować działania z zakresu ATL, BTL oraz rozwiązania z obszaru PR. Przewidziana jest m.in. konferencja prasowa rozpoczynająca kampanię. Podczas akcji mają być także rozdawane gadżety związane z UEFA Euro 2012, flagi i chorągiewki kampanijne oraz pakiety edukacyjne z prezerwatywą. Przeprowadzeniem kampanii zajmie się agencja Link PR na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS. Agencja realizuje już projekt ,,Akademia Euro”, którego celem jest przygotowanie Polaków do profesjonalnego przyjęcia gości z zagranicy.