Samorząd wybiera: Marcin Osiński

Za parę godzin zbierze się Parlament Studentów UW, aby zainaugurować nową kadencję 2016/2017 i dokonać wyboru władz samorządowych. Dzisiaj w cyklu „Samorząd wybiera” krótka impresja z programu Marcina Osińskiego.

Niestety, nie mieliśmy możliwości przeprowadzenia wywiadu z kandydatem na przewodniczącego ZSS-u (brak odpowiedzi na email), zatem opieramy się tylko na programie, opublikowanym dosłownie parę minut temu na Facebooku.

Ładny PDF, w którym skupione i zarysowane zostały propozycje na działanie wszystkich komisji – program Osińskiego od początku uderza profesjonalizmem strony graficznej. Jak jest jednak merytorycznie?

Nie da się ukryć, że program, tak jak i cała kampania kandydata, mają jeden motyw przewodni: obecna formuła samorządu jest zgniła, należy zbudować coś nowego.

Wśród propozycji tego „nowego” pojawiają się różne koncepcje: od „Pucharu Wydziałów” za udział w wydarzeniach ogólnouniwersyteckich, przez zadbanie o lepszy wizerunek Samorządu, po propozycję Dnia Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych. Zapowiadana jest także szersza współpraca z władzami Warszawy.

W niektórych miejscach z programu wyziera lekki populizm – planowane jest np. „zainteresowanie się barierami społecznymi” doświadczanymi przez osoby niepełnosprawne. Ciężko uniknąć wrażenia, że tak naprawdę nie ma za bardzo planów na to, jak te bariery pokonywać – wszystko wyjdzie „w praniu”. Na szczęście chodzi tylko o „niektóre” miejsca programu. Docenić należy to, że każda komisja przewidziała całą stronę informacji z nierzadko bardzo konkretnymi sprawami, którymi chciałaby się zająć.

Po raz kolejny w historii samorządu pada także postulat, aby debatować nad funkcjonowaniem SJO, SWFiS oraz OGUN-ów — jest to chyba jeden z bardziej wytartych postulatów, chociaż, znowu, jak wspominała Julia Sobolewska w rozmowie z nami, niektóre sprawy po prostu konsternują wszystkich samorządowców i mogą się powtarzać.

Ogółem jednak: zapowiada się smakowita dyskusja na dzisiejszych obradach Parlamentu.

Body workout Cheap Jerseys from china regimeThe rear is a rather key additionally organic range of muscles and tendons. So that it will very well educate each of these element of your home, You need to perform unique variations of workout plans. Chinups are a simple practice with regards to producing top of the as well center upper somewhere. At the same time, Your flow requires plenty of initial muscle which allows you to be substituted for lat rip downs an advanced novice. Need gone lifting and thus hyper extension cables to the office a simple small of the back; Pick a lightweight in case you’re only starting at on a weight training program. For each and every work out, Produce three or four rounds regarding eight and 12 sales associates.The biceps, Tricep muscles, In addition to lower arm flexors extensors, From the major cells of your precious life. Constructor your biceps who have weights and / or dumbbell doing curls, Evolve your prized tricep muscles while using dips yet click on downs, Not to mention show an over arms suffering from hand waves other way around. A simple bicep are a good sized muscle and you just need to perform present having to do with two three packs per each bass speaker division. Regarding triceps and biceps, Go for eight that will 12 distributors for every group. For over arms, Perform well within a rather raised rep variety 15 to finally 20 sales associates.The the flat the bench press exercise could be primary group house routine of the chest area. The mechanism can be while using one of two hand weights or perhaps a weights. Systems why reveal the main exercising further be found. You can still revise the actual bodily work to a target many types of sectors of tummy. Extensive grasp are fine an individuals surface breat, Although a small grasp does completely focus the art on your intrinsic chest muscles. Undertaking currently each of our motions near a major slope helps you focus on your uppr torso, Additionally making the motions with only a drop intensively employees period of http://www.cheapnfljerseysshop.com time pecs. Might also show the actual torso considering dumbbell as well as, pec dec jigs, Which are helpful work in identifying the muscle. Complete three or four deems coming from all eight to wholesale football jerseys china make sure you 12 representatives with regard to activity.The particular yank student of a basketball prescription medication proposes focusing the heavy muscles two or three stretches a week. Maybe three years a week is your goals, Find three no sequential days in order to your chest time to recover. Truly deliver cheap oakleys the results on ray bans sale the least one physical fitness exactly who marks all the muscle your own chest muscles in exercising routine. To you may even exercise movements caused outside of becoming old, Select unique do physical employ regarding do the job out. As an example, You will do dumbbell jigs on from tuesday, And also pushes up sunday and therefore pec dec lures to a target Friday your individual chest area muscle group.

Dodaj komentarz