Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

7 grzechów głównych w fotografii

Julia Brodowska
Siedem spotkań, siedem grzechów i siedem odmiennych spojrzeń na fotografię. Rozmowy o tym, jak różnorodna jest fotograficzna współczesność i dlaczego łatwo się w niej zagubić