Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

uchodźcy

Bez kategorii

Ocean namiotów

Musieli opuścić swoje państwo, porzucić miasteczka i domy. Całymi rodzinami, nierzadko z małymi dziećmi, uciekać jak najdalej od piekła wojny. Szukać schronienia w obozach dla uchodźców, gdzie pod brezentowymi dachami namiotów niektórzy z nich spędzają już drugi rok życia.

Read More
Recenzje

Wystawa Jana Grabka

Zapraszamy na wystawę naszego redakcyjnego kolegi Jana Grabka. Polska Akcja Humanitarna inauguruje działalność swojej galerii plenerowej w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Prezentowana w niej będzie fotografia dokumentalna poruszająca globalne zagadnienia i dotycząca problemów, z którymi mierzy się PAH. Pierwszą wystawą jest Ziemia Obiecana?.

Read More