Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

eksperyment

Bez kategorii

Zobaczyć, zrozumieć, zachwycić się

Potrzeba utrwalania obrazu w celach naukowych wykorzystuje ogromne możliwości fotografii. Ale czy poza czysto dokumentacyjną i edukacyjną rolą zdjęcia związane z obszarem działań nauk przyrodniczych mogą zostać uznane za dzieła sztuki?

Read More