Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Fotografia

Fotografowie dokumentują Białoruś

Stowarzyszenie Sputnik Photos skupiające fotografów z centralnej i wschodniej Europy przygotowało publikację dotyczącą Białorusi

Projekt trwający dwa lata zakładał pokazanie życia codziennego w kraju, zbadanie jak wygląda „Ostatnia dyktatura w Europie”. Siedmiu fotografów z Polski i Białorusi: Jan Brykczyński, Andrei Liankevich, Manca Juvan, Justyna Mielnikiewicz, Rafał Milach, Adam Pańczuk oraz Agnieszka Rayss wykonało zdjęcia do książki, Victor Martinovich napisał tekst „Kraj granic”. Każdy z fotografów zajął się innym tematem związanym z Białorusią: Puszcza Białowieska w życiu społeczności nadgranicznej, biuro matrymonialne dla zagranicznych klientów, weteranki Wielkiej Wojny ojczyźnianej, emigracja zarobkowa Białorusinów do USA, współczesna interpretacja II wojny światowej, zwycięzcy konkursów państwowych, manifestowanie przekonań poprzez modę uliczną. Cykl zdjęć o puszczy wykonanych przez Jana Brykczyńskiego zdobył I nagrodę w kategorii Przyroda na tegorocznym Grand Press Photo.

Publikacja nosi dwa tytuły, które nakładają się tworząc na okładce trudną do oczytania całość. Angielska wersja „StandBy” jest zachętą do działania, można ją przetłumaczyć jako „Powstań Białorusi”. Białoruski tytuł „Za Białoruś” odwołuje się do popularnych haseł zamieszczanych na billboardach w tym kraju. Dwa tytuły mają zwrócić uwagę na podwójną tożsamość państwa, tworzoną przez wpływy Wschodu i Zachodu. Są to również dwie perspektywy widzenia kraju towarzyszące uczestnikom projektu realizowanego przez osoby pochodzącyce z Polski oraz przez obywateli Białorusi.

AdamPańczuk1fot. Adam Pańczuk

RafalMilach1fot. Rafał Milach

JanBrykczynski1fot. Jan Brykczyński

„Stand by”

Fotografowie: Jan Brykczyński, Andrei Liankevich, Manca Juvan, Justyna Mielnikiewicz, Rafał Milach, Adam Pańczuk, Agnieszka Rayss.
Tekst: „A Country of Borders”: Victor Martinovich
Kurator: Andrzej Kramarz
Edycja: Andrzej Kramarz, Ania Nałęcka, Rafał Milach
Koncpcja książki i projekt graficzny: Ania Nałęcka / tapir book design
Koordynator projektu: Marzena Michałek

Języki: angielski, białoruski
Rozmiar: 171×216 mm
Nakład: 1000 egzemplarzy / w tym 50 sztuk edycja limitowana, sygnowana