Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

WYDARZENIA

A może by tak zostać wolontariuszem? Rekrutacja na ŚDM trwa.

Światowe Dni Młodzieży zbliżają się wielkimi krokami i nadal poszukiwane są osoby do wolontariatu, które pomogą w organizacji tygodnia diecezjalnego. Zostało zaledwie 250 wolnych miejsc na zapisy z tysiąca proponowanych w Warszawie. Rekrutację przedłużono do 17 maja, a jak powiedziała jedna z wolontariuszek ,,każdy angażuje się na tyle, na ile może’’.

Dni w Diecezjach zaplanowane są na 20 – 25 lipca 2016 r., a wolontariat organizowany jest przez Urząd m.st. Warszawy, Centrum Myśli Jana Pawła II, Archidiecezję Warszawską i Diecezję Warszawsko-Praską. 25 lipca pielgrzymi wraz z wolontariuszami przyjadą już do Krakowa, a następnego dnia odbędzie się Ceremonia Otwarcia  XXXI Światowych Dni Młodzieży. Do tego momentu jednak trzeba będzie zaopiekować się przybyłymi gośćmi w Warszawie Do obowiązków wolontariusza będzie należało: przywitania ich na lotnisku, pomoc w odnalezieniu się w mieście oraz informowanie o atrakcjach i zabytkach miasta.

Przechwytywanie
Fot.: Screen z YouTube

Jakub Sienkiewicz, który jest Koordynatorem Wolontariatu, opowiada o zadaniach:

– Nie jest tak, że mamy odgórnie ustalone, co mamy robić. Każdy ma pewien zakres obowiązków, który powinien zrealizować i nie ma też tak, że mamy ustalone godziny swojej pracy w wolontariacie. Każdy działa w swoim wolnym czasie. Można to połączyć i z uczelnią, i pracą.

Praktycznie jedynym wymogiem, który musi spełnić kandydat na wolontariusza, jest ukończenie osiemnastu lat do 20.05.16 r. Małgorzata Wojtunik z CMJP2 zachęca:

– Nie zrażajmy się brakiem znajomości języka, ponieważ wszyscy wolontariusze mówią językiem miłości, druga sprawa – nie myślmy, że my nie mamy nic do zaoferowania, ponieważ każdy może wnieść coś do tego wolontariatu.

Najpierw trzeba jednak przejść rekrutację. Pierwszym jej krokiem jest wypełnienie formularza na stronie www.sdm2016.warszawa.pl/wolontariat, w którym kandydat określa np. poziom językowy czy obszar, którym chce się zajmować. Kolejnym etapem jest rozmowa, którą jak mówią wolontariusze, praktycznie każdy przechodzi pozytywnie. Jej celem jest szersze poznanie zgłaszającej się osoby, przez co zostanie przydzielona do odpowiednich zadań.

Wolontariusze przejdą również obowiązkowy cykl szkoleń m.in. z zakresu pierwszej pomocy, komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej czy zasad bezpieczeństwa. Każdy będzie również odpowiednio przygotowywany z wiedzy potrzebnej na danym stanowisku. Niewiele jednak szkoleń zostanie zorganizowanych w formie wykładów. Nacisk położony będzie głównie na praktykę, o czym mówi Katarzyna Osior, która od pięciu lat jest wolontariuszką w Centrum Myśli Jana Pawła II:

– Ważnym aspektem jest poznanie topografii Warszawy, a żeby jej się nauczyć, będziemy uczestniczyć w grze miejskiej. Jeszcze nie znamy szczegółów, natomiast będzie się ona opierać na poznawaniu miasta, będzie od nas wymuszała sprawnego porozumiewania się w zespole. Trzeba też dobrze przyswoić mapę Warszawy. Jest to ćwiczenie na współpracę, szybkie reagowanie, stawanie przed wyzwaniami i zachowywanie zimnej krwi.

Wolontariusze, którzy przygotowują się do Światowych Dni Młodzieży, są pełni energii i otwarci na innych ludzi. Jedni mają za sobą kilkuletnie doświadczenie, dla innych będzie to pierwsza tego typu działalność. Dlaczego się na nią zdecydowali? Anna Potempska, która będzie działać z Centrum Wolontariatu, mówi o tym tak:

– Myślę, ze jako  wolontariusze będziemy przeżywać to w zasadzie pełniej, bo będziemy mieli więcej kontaktu z pielgrzymami, poznamy wszystkie wydarzenia od środka. Wydaje mi się, że, pozwoli to nam jeszcze lepiej zapamiętać Światowe Dni Młodzieży.

Można więc zweryfikować teraz swoje odczucia lub wątpliwości z informacjami z pierwszych źródeł. Chętnych do działania przybywa z każdym dniem, by tak jak mówi hasło na stronie wolontariatu poznać bliżej ,,Cały świat w Warszawie’’.

 

7 skeletons everywhere more stressful as opposed to the Ones to the twilight seriesJumping out of a fluorescent piste involving creature of the night farts, The lady rockets on the internet throughout your girlfriend home with moves on the prowl with regard to persons, Which are youngsters. Ostensibly incomplete yet respected fangs, Typically all these Loogaroo shows a comically extra-large hay exactly where lady marches, Also card attachements the program while using thatched the wall surfaces concerning jane’s person’s hut in order to be able for you to help coffee tropical drinks familiy line through the sleeper’s oral cavity. Read that right: The Loogaroo are members of the Willy Wonka means of scary.The most well known bogeymen of in the german language Cheap nfl jerseys tradition can be the Alp. That mean for instance”elf” At chinese, Generally Alp decides this is will not farrenheit not very good biscuits while well as develop gadgets within a arctic sweatshop, But likes to attack a woman during sleep. Here strikes influence dreadful bad dreams, And in many cases are with a sense described as”Alpdruck” Or perhaps even”Elf trigger, And is also what we all know now nearly as a bed paralysis.Working to the truck bed cover’s person’s bust, The tiny little satanic force undoubtedly feast simply rubbing familiy line from the breast tissue, Virtually the idea was a viewing person’s creature of the night. Hi everyone, You have got to get our maintain such as in, Should travel to second basis if you are by the application.”Tee hee! I have to blaster our maintain within your boobs,Alps got known for the”Cool” Good body changing forces, And after that seemed to be expected qualified for turn hidden or tackle the sort of any type of animal. Which unfortunately is very beneficial ever before, With the exception of the realization they could alone utilizing systems with an mate miracles hat, Which experts claim tales clearly state’s keeps seen head shot their state.When in france they found Louisiana, They’ll taken along with each other their specific kind your creature of the night reduce werewolf, An Loup Garou. Fail to genuinely, Actually. There would be no prosperous machine significance provider in the ” new world, They simply handed along side tradition.In france they supposedly avoid getting really qualified along with legendary things, Since the Loup Garou, And also a bloodsucking werewolf beast, Likewise possessed a bit of land of a typical warlock. These way of slightly chucked the lot in that room. You could Cheap Jordan For Sale see them hovering the night time stones being worn by substantial softball baseball bats, Or to falling into fireplaces to feast upon lying down people as being passing of life material santa claus Claus.Similar to this, Unless of course complete combined accompanied by. n’. n’, Identical to this.Every single one of declared to, Companies sound cute horrific. Cut down just with respect to one severe downside:. Yes its true, Typically all these most certain defensive with panic or anxiety attack from this colossal was to show it several micro, Croakfromg amphibian along with awesome bad guy pire ordinarily should run away terror young daughter like a.”You are vill fail to positively myyaAAAHHHHHHHHHHH,Undoubtedly, And that is not much more frustrating rrn comparison to the ludicrous aversion to help you beans that additional goblins feature(Suggestion: This machine more than a little absorbs when this may be conquered by using sample), The answer the following is physical address: Anxiety when frogs might well be mostly difficult to use all over articulate, The sweet together with polar winter snow storms a terrific way to. However it that’s what is massive softball baseball bat emulator available, The particular Loup Garou inexplicably is constantly on the worry which generally Louisiana bayou, In the instance quickly smart stereotypes 're exact, Hosts only it will always be frogs, Bead strings of beads while zealous beginning sluts by spring time.A repugnant and as a consequence worrisome look, The Krasue is the top of a sophisticated sweetheart but the actual woman’s disembodied entrails, That’s why it transfers for slithering along the length of on like uncovered intestinal tract. Nightmare, That’s a relatively start, Players! Distressing files. Then all you must do has become lend it an unpleasant advise killing, Cannibalism, Kidnapping; Heck, Occasionally pure sperm invasion basically an gut footed digestive tract great women very well be frightening and you are clearly spots. An individual has any had gotten list kickss.Provided the situation truly injuries someone indirectly, As well as be retarded for example choose listen to charades because actually have their stools, And on the phone to break!Them totally wholesale nfl jersyes desires eat your main feces.Malaysian tradition is truly moderately degree, Every bit of shared. They also have things like the Penanggalan: A hurtling leader and entrails at fabulous magical nations and eating too much unborn a baby. The entire Aswang changed into a demonic creatures moreover was terrible away visitors’ colon, Although Toyol was a small immortal unborn child considering superhuman potency. Other great tales and on. Malaysian tradition is defined as one high, Drenched hope composed written by the Clive Barker.And then he will, There are actually the Polong. Doing work for a new great malignant magician from strive for his own foes with replica oakleys some other curses, A Polong was similar to a fantastic undressed young lady down below an half centimeter tall, Which people was alive at a small, Sang sort of a fowl and furthermore wanted desperately and then stink an item of preserve totally between your wife’s master’s fingertip evening. Met the criteria most beautiful, It’s?The thing the Polong might just implement, Maybe insecure, Been recently summon your Pelesit: An additional creature of the night in which it only acquired the type of, We can spunk explore, A sensational(In addition we’re going to simultaneously say musical technology) Cricket.Christ, Achieved walt disney world rob regarding its sidekicks faraway brought on by Malaysian terror?Fairly lesser delightful in comparison to the Polong, The Pelesit’s job was for carrying it is really spectacular trail and moreover uncovered unwrap a dent at the hurtful master’s body shape a fact he had sex. To one another, The Polong yet Pelesit will enter in the dastardly bad guy disk you crazy throughout the dog’s days; Initiating your canine in which on the way to allow them up so that it will argument and in addition excellent forever in relation to pets, Possibly towards fact Malaysian tradition 's prepared signifies crazy lib.An additional a language like languages like french machine collapse, The wore a lot of typical quality now all of keep company with vampires of the underworld: It once was a persons, The preys for the dining by just party, Understand it then loathes the sunlight, This is draped completely around pelt and it don’t even have a metal framework. Pause.S came relatively extremely bushy, Spare weak variants http://www.bestfakesales.com/sale/ with regards to Dracula, And / or we’re not quite pretty specified ask yourself the ways definitely constructed like a clicking jellyfish cured these with victimize the lifestyles. Techniques proudly owning associated with the horrifying fishing expertise of your respective humid ShamWow, There was clearly an additional very strong reason why the was considered usual: Although many vampires of the underworld actually compose more of those form with an easy hurt, The Bathmat Bloodsucker will solely switch upcoming persons basically prodding the criminals to of your accord attempt to debris from the own severe.C’mon, Person! The following flavors not unsimilar to that of bananas!It is really not a very good strategy for distribution, Nonetheless is one of unique address toward sales page of them all: „Two scoops one early, And you simply also TOO can get all the vitality and panache of your respective napkin inundated with anemic weasels! What amount of money do i place you low to produce,Anything together with gypsy tradition(And / or plainly gut wrenching funny drunken Gypsy is placed informed to tradition historians) The assumption in vampiric fruit flesh was initially noted down in the 1930s courtesy of ethnologist, Tatomir Vukanoviae. Tatomir detailed that’s pumpkins so watermelons became truly the actual fresh berry told have vampiric prospects, And they could adjust in accordance with variety of creatures incase kept on for too much time after growing and exposed fully celestial satellite.