Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

zaatari

Bez kategorii

Ocean namiotów

Musieli opuścić swoje państwo, porzucić miasteczka i domy. Całymi rodzinami, nierzadko z małymi dziećmi, uciekać jak najdalej od piekła wojny. Szukać schronienia w obozach dla uchodźców, gdzie pod brezentowymi dachami namiotów niektórzy z nich spędzają już drugi rok życia.

Read More