Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

wywiad prasowy

Karieramedia

Jawne szpiegowanie

Wywiad źródeł jawnych (ang.open source intelligence – OSINT) lub inaczej „biały wywiad”, to forma pracy wywiadowczej, polegająca na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł. Jest przeciwieństwem „czarnego wywiadu”, polegającego na zdobywaniu informacji tajnych. Stosują go zarówno państwa, jak i przedsiębiorstwa.

Read More