Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

warszawa na starych pocztówkach

książka

Opowieść przez pocztówki

Warszawa przedwojenna w dużej mierze zginęła bezpowrotnie. Obecnie o jej świetności sprzed stu lat świadczą zachowane zdjęcia i pocztówki. Znany varsavianista Jerzy Majewski zbiera w swoim albumie pocztówki ze stolicy z przełomu XIX i XX w. „Warszawa na starych pocztówkach” dodatkowo została wzbogacona anegdotkami z życia ówczesnego miasta.

Read More