Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

szalone dni muzyki

KULTURAMuzykaTeatr

Mega-impra w Operze Narodowej

Już w czwartek w Teatrze Wielkim rozpoczną się Szalone Dni Muzyki. Wspaniałe wnętrza Teatru Wielkiego na cztery dni – aż do niedzielnego wieczora – otworzą się na ubogich duchem i portfelem. Wszyscy razem będą mogli cieszyć się pięknem sztuki. Na Placu Teatralnym załopoczą płachty namiotu, pod który – niczym pod Mickiewiczowskie strzechy – zstąpi wielka, a jednak swojska.

Read More