Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

samotny port – miłość

Film

Pragnienie miłości

Skandynawski reżyser „Samotnego portu – miłość” pokazuje historię z przedmieść Helsinek. Film jest dla niego pretekstem do przypomnienia, że każdy dąży podświadomie do zrozumienia, bliskości i miłości. Od niedawna polscy widzowie mogą się przekonać, czy Fin opowiada także o nich. 

Read More