Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

pdf-22

Bez kategorii

Pro publico bono

Kilka dni temu, wybiegając jak co dzień z domu w pośpiechu, zobaczyłem na posadzce klatki schodowej, pod skrzynkami pocztowymi, rozrzucone ulotki. Znana twarz uśmiechała się do mnie. Ulotka okazała się być częścią kampanii służącej szczytnym celom. Trzymając ją w dłoni śpiesznym krokiem udałem się na przystanek. Na jednej z jego ścian znalazłem kolejny przekaz reklamowy o społecznym charakterze.

Read More