Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

moment niedźwiedzia

książka

Świadoma niewiedza

„Moment niedźwiedzia” to więcej, niż książka. Pierwsze strony stanowią zaproszenie do gry, która wykracza poza objętość woluminu, może toczyć się w nieskończoność. „Ludzie są różni, a świat skomplikowany.” – mówi drugi artykuł Konstytucji Heterotopian – istot zwyczajowo i kulturowo innych od ludzi, których znamy.

Read More