Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

król lear

Teatr

Szekspir w wersji komediowej

Król Lear to niedoścignione marzenie o wielkiej karierze, nostalgia za młodością, która odeszła bezpowrotnie, a także w pewnym stopniu alter ego głównego bohatera najnowszego spektaklu wystawianego na deskach Teatru Żydowskiego. Król Lear to także pytanie o miejsce starszego pokolenia we współczesnych realiach, a raczej gorzka prawda o niemożności odnalezienia się w świecie młodych i żądnych sukcesu, z których każdy posługuje się dziwną nowomową sprzedaży. Z tej cierpkiej refleksji okraszonej komediową otoczką wywodzi się zapewne tytuł przedstawienia – ,,Żona króla Leara. Czarna komedia”.

Read More