Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

konkurs multimedialny

media

Konkurs multimedialny "Imigranci w Europie"

Jaką rolę pełnią imigranci w Europie? Jaka jest ich sytuacja? Komisja Europejska ogłosiła skierowany do studentów ogólnoeuropejski konkurs multimedialny „Imigranci w Europie”. W konkursie mogą wziąć udział studenci kierunków związanych ze sztuką, grafiką lub komunikacją) ze wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej i Chorwacji do zastanowienia się nad wkładem, jaki imigranci wnoszą do europejskiego społeczeństwa.

Read More