Magazyn PDF

Portal studentów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

hazard

KULTURA

100 tysięcy to nie problem

Pan Marek miał pewien sprytny sposób, który miał go chronić przed spłukaniem się. Gdy wychodził z domu rozkładał pieniądze po różnych kieszeniach, były pogrupowane: te dla dzieci w lewej kieszeni, te na zakupy i do domu z tyłu, na ewentualne pogranie po prawo. Jak wychodził z kasyna wszystkie były puste.

Read More